Ben je zwanger en zoek je informatie over de kinkhoestvaccinatie? Kijk dan op www.22wekenprik.nl  

Deze pagina gaat over kinkhoest en zwangerschap algemeen en is bedoeld voor professionals.

Risico's kinkhoest

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog niet gevaccineerd zijn. Bij pasgeborenen en prematuren kan kinkhoest geheel atypisch verlopen met apneus (ademstilstand) en cyanose (blauw kleuren van de huid) terwijl het hoesten ontbreekt. Niet (of slechts gedeeltelijk) gevaccineerde baby's jonger dan een jaar hebben een verhoogd risico op complicaties. Bij hen kan blijvend hersenletsel ontstaan door hypoxie tijdens hoestbuien of door apneu (ademstilstand). Inenting tegen kinkhoest is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie van baby’s is mogelijk vanaf 6 weken na de geboorte. 

Borstvoeding

De bijdrage van borstvoeding in de overdracht van antistoffen na kinkhoestvaccinatie is zeer beperkt (Pandolfi 2016).

Advies

Wanneer iemand in het gezin kinkhoest heeft en er is een pasgeboren baby in het gezin of er is sprake van een zwangerschap van meer dan 34 weken, raadpleeg dan de huisarts. Dit kan reden zijn om uit voorzorg alle gezinsleden te behandelen en daardoor infectie van de baby te voorkomen.
Op 2 december 2015 heeft de Gezondheidsraad (in samenwerking met Zorginstituut Nederland) advies over kinkhoestvaccinatie uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. De Gezondheidsraad adviseert kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen om zodoende jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest. De minister zal later besluiten of zij het advies om zwangeren tegen kinkhoest te vaccineren overneemt en hoe dit vaccinatieadvies zou kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zijn de kosten voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voor eigen rekening.

Naar informatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen.

Naar de brochure over zwangerschap en infecties 


Mag een kind met kinkhoest mee op kraamvisite?

Nee, gezien de hoge besmettelijkheid dient kraambezoek van een kind met kinkhoest te worden afgeraden.

Als een kinkhoestpatiënt in de besmettelijke periode contact heeft gehad met een (nog) niet beschermde baby, moeten de ouders de ouders/verzorgers worden gewaarschuwd, zodat zij alert zijn op eventuele symptomen van kinkhoest en tijdig diagnostiek en behandeling kunnen laten instellen.

Een zwangere heeft contact gehad met een kind met kinkhoest.

Als een hoogzwangere (> 34 weken zwangerschap) contact heeft gehad met een kinkhoestpatiënt in de besmettelijke periode, moet zij alert zijn op eventuele symptomen van kinkhoest om tijdig diagnostiek en behandeling te kunnen laten instellen.

Er is kinkhoest geconstateerd in een gezin met een pasgeborene.

Indien een kinkhoestpatiënt deel uitmaakt van een gezin met niet of onvolledig gevaccineerde kinderen < 1 jaar of kinderen die op het punt staan om geboren te worden (zwangerschap > 34 weken) is chemoprofylaxe voor alle gezinsleden geïndiceerd. Daarnaast kan bij zuigelingen vanaf 4 weken de eerste vaccinatie worden vervroegd. Zie de LCI-richtlijn.

Mag een vrouw borstvoeding (blijven) geven tijdens de behandeling of chemoprofylaxe in verband met kinkhoest?

Bij vrouwen die borstvoeding geven wordt erytromycine (500 mg 4 dd; gedurende 7 dagen) voorgeschreven. Dat kan zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de lactatie. Zie de  LCI-richtlijn.

Naar informatie voor professionals over Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen en Kinkhoestvaccinatie volwassenen (cocooning).