Het inademen van kwikdamp is slecht voor de gezondheid. De gevolgen zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een hoge concentratie of een langdurige blootstelling kan de schade ook blijvend zijn.

Gevolgen acute blootstelling

Na breuk van een voorwerp met kwik kan de lucht binnenshuis hoge concentraties kwikdamp bevatten. Meestal zijn de concentraties niet zo hoog dat ze tot acute gezondheidsklachten aanleiding geven.

Acute klachten kunnen alleen door inademing ontstaan bij een breuk waarbij veel kwik vrijkomt, zoals uit barometers of bloeddrukmeters, waarbij niet direct voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Bij acute gezondheidsklachten gaat het om metaalsmaak, rillingen, koorts, hoofdpijn, hoesten, kortademigheid, misselijkheid en braken.

Gevolgen chronische blootstelling

Wanneer er een barometer, bloeddrukmeter of kwikthermometer breekt en niet zorgvuldig wordt opgeruimd, kan er langdurig een matig verhoogde concentratie kwik blijven bestaan. Dit gebeurt wanneer het kwik niet zorgvuldig wordt opgeruimd. Wanneer dit in uw woning gebeurt, kunt u chronisch aan kwik worden blootgesteld.

Dit kan gevolgen hebben voor uw nierfunctie en uw zenuwstelsel. Effecten op het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld tremoren, prikkelbaarheid, problemen met concentratie en met het korte termijn geheugen. Incidenteel worden andere klachten gezien zoals een rode verkleuring en schilfering van de huid van vooral gezicht, handen en voeten, jeuk of pijn in vingers en tenen en tandvleesontsteking.

Spaarlamp of tl-lamp

Wanneer een spaarlamp of tl-lamp breekt, zijn de kwikconcentraties niet zo hoog dat gezondheidsklachten te verwachten zijn. Toch is zorgvuldig opruimen noodzakelijk om chronische blootstelling aan lage concentraties kwik te voorkomen.

Risicogroepen

Kinderen en ongeborenen lopen extra risico’s wanneer zij blootstaan aan kwik. Dit geldt ook voor personen met een verminderde nierfunctie. Hoewel zwangeren zelf niet gevoeliger zijn voor kwik, worden zij vanwege het effect op het ongeboren kind wel als risicogroep aangemerkt.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s van kwik contact opnemen met de plaatselijke GGD, afdeling medische milieukunde.