De Hygiënerichtlijn voor collectieve voorzieningen in COACentraal Orgaan opvang asielzoekers-opvangcentra voor asielzoekers is in 2007 opgesteld en herzien in 2009, 2011 en 2016. De versie maart 2016 met wijzigingen augustus 2017 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Let op: de checklists en de rapporten zijn verouderd.