Waarom schrijven we een rapport over de Methoden en Procedures van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) over 2011-2014 dat pas in 2017 uitkomt?

Het is natuurlijk veel leuker om de nieuwste resultaten van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) te presenteren. Toch is een goede beschrijving van de methoden en procedures noodzakelijk voor een correcte interpretatie van die resultaten. En om ook in de toekomst nog te weten hoe we het LMM nu precies hebben opgezet en uitgevoerd voor de monitoring van het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2011-2014). Het rapport is in het Engels geschreven zodat onze buitenlandse collega’s en andere geïnteresseerden in detail kunnen nagaan hoe het LMM tot zijn resultaten gekomen is. 

Meerjarenproject

De monitoring van de landbouwpraktijk van het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn loopt van 2011 – 2014. De bedrijfsgegevens van de landbouwpraktijk komen met vertraging beschikbaar.  De resultaten van de landbouwpraktijk van 2014 zijn eind 2015 definitief.  Daarbij komt dat de waterkwaliteit met vertraging wordt gemeten, omdat de effecten van de landbouwpraktijk pas ongeveer een jaar later zichtbaar worden in de waterkwaliteit. Zo meten we de effecten van de landbouwpraktijk in 2014, in de natte delen van Nederland in najaar 2014/voorjaar 2015 en de grondwatermetingen in de Zandregio in zomer 2015. Pas in najaar 2015 meten we de kwaliteit van het bodemvocht in de Lössregio. Deze metingen worden dan in 2016 geanalyseerd en gerapporteerd. Daarom konden wij pas in 2017 definitief vastleggen hoe dat uiteindelijk is uitgevoerd. Het onderstaande figuur geeft de 4 opeenvolgende fasen in de doorlooptijd van een rapport weer. 

Schema methoden en procedures

Ook in ons eigen belang

Het rapport is ook belangrijk voor de LMM onderzoekers van Wageningen Economic Research en van het RIVM, nu en in de toekomst. Zij kunnen controleren of de huidige procedures nog overeenkomen met de beschrijving in dit rapport en belangrijke wijzigingen in de methode vastleggen in het rapport. Ook voor de monitoring van het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gaan we weer een rapport opstellen. We verwachten deze in 2020 op te leveren.

Publicatie artikel in LMM e-nieuws maart 2018

Tekst: Patrick van Beelen
Beeld: Copyright Jos op de Weegh; WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)