Aanvullende cijfers roken 2016

 

% rokers dat stopadvies kreeg van zorgverlener (18+)

% rokers dat in het bijzijn van kinderen rookt (18+)

% rookt waterpijp (18+) afg. 12 maanden

% rookt waterpijp (18+) 'wel eens'

Totaal 

33,1

15,9

2,7

5,8

Geslacht

       

Man 

32,9

16,2

3,5

7,2

Vrouw 

33,5

15,6

1,9

4,5

Leeftijd

       

18-19

13,9

17,3

20,0

28,4

20-24

21,0

17,2

13,3

24,2

25-29

25,4

13,7

6,3

15,3

30-39

31,9

12,0

1,7

5,9

40-49

35,6

17,6

0,8

3,0

50-64

39,3

18,0

0,5

1,4

65-74

45,8

16,3

0,1

0,4

75+

34,1

12,9

0,3

0,5

Migratieachtergrond

       

Nederlandse achtergrond

-

-

-

-

Westerse migratieachtergrond

-

-

-

-

Niet-westerse migratieachtergrond

-

-

-

-

Opleiding: combinatie gevolgd opleidingsniveau (tot 25 jaar) & voltooid opleidingsniveau (vanaf 25 jaar)

       

Basisonderwijs, VMBO , MBO1, AVO onderbouw

41,7

19,4

1,2

2,4

HAVO, VWO , MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) 2,3,4

31,9

17,3

3,2

6,3

HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), WO Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

24,9

9,6

3,5

8,3

Bron: Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A middelen), Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2016