Huidige situatie

Seksuele gezondheid bij personen van 16 jaar en ouder in 2020

Risicovolle seks: laatste sekscontact met losse/betaalde sekspartner en onbeschermd

Risico ongeplande zwangerschap: seksueel actief, geen anticonceptie, niet zwanger of kinderwens bij vrouwen van 16-49 jaar

Hiv humaan immunodeficientievirus-test: getest op hiv humaan immunodeficientievirus humaan immunodeficientievirus  in afgelopen 12 maanden 

Soa-test: getest op andere soa Seksueel overdraagbare aandoeningen Seksueel overdraagbare aandoeningen  dan hiv in afgelopen 12 maanden 

Gebruik anticonceptipil: gebruik anticonceptiepil onder vrouwen 16-49 jaar

Anticonceptiegebruik: gebruik anticonceptie (inclusief de pil) onder seksueel actieve vrouwen van 16-49 jaar

Voor % Gebruik anticonceptiepil en % Anticonceptiegebruik wordt bij basisonderwijs geen cijfer gegeven omdat het aantal waarnemningen te klein is.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rutgers en Soa Aids Nederland, 2020.

# In het statistiekjaar 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel voor de Gezondheidsenquête 2020 waarin gebruik is gemaakt van tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.

Bij de interpretatie van de cijfers van 2020 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

Trends 2014-2020

Seksuele gezondheid bij personen van 16 jaar en ouder

Risicovolle seks: laatste sekscontact met losse/betaalde sekspartner en onbeschermd
Hiv humaan immunodeficientievirus-test: getest op hiv humaan immunodeficientievirus humaan immunodeficientievirus  in afgelopen 12 maanden 
Soa-test: getest op andere soa Seksueel overdraagbare aandoeningen Seksueel overdraagbare aandoeningen  dan hiv in afgelopen 12 maanden 
Gebruik anticonceptipil: gebruik anticonceptiepil onder vrouwen 16-49 jaar
Anticonceptiegebruik: gebruik anticonceptie (inclusief de pil) onder seksueel actieve vrouwen van 16-49 jaar

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rutgers en Soa Aids Nederland, 2014-2020.

# In het statistiekjaar 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel voor de Gezondheidsenquête 2020 waarin gebruik is gemaakt van tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.

Bij de interpretatie van de cijfers van 2020 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

 

Meer informatie

Volksgezondheidenzorg.info