Voor het thema Voeding binnen de Leefstijlmonitor worden gegevens verzameld met zowel de Voedselconsumptiepeiling als de Gezondheidsenquête. Beide dataverzamelingen zijn complementair.

De Gezondheidsenquête verzamelt jaarlijks gegevens over de consumptie van groente, fruit en vis. Deze methode is geschikt om een indicatie te geven van de consumptie, maar geeft meestal een overschatting. Door de grote steekproef in de Gezondheidsenquête kunnen groepsvergelijkingen worden gedaan. De Gezondheidsenquête levert voor de andere leefstijlonderwerpen over het algemeen de kerncijfers voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De kerncijfers over voeding zijn afkomstig van de Voedselconsumptiepeiling.

De Voedselconsumptiepeiling brengt in zijn algemeenheid de voeding nauwkeuriger en gedetailleerder in beeld dan de Gezondheidsenquête, maar wordt minder vaak uitgevoerd én bij minder mensen dan de Gezondheidsenquête. De Voedselconsumptiepeiling brengt ook verdieping op andere thema's binnen voeding, zoals macronutriënten & vitamines en mineralen.

Voor de volledigheid worden cijfers uit beide bronnen getoond. Hieronder vind je de cijfers van de Gezondheidsenquête. Klik hier voor cijfers over voeding uit de Voedselconsumptiepeiling.

Gezondheidsenquête

Huidige situatie

Consumptie van groente, fruit en vis bij personen van 1 jaar en ouder in 2019

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek  i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Trimbos-Instituut, 2019.
                        

Voedselconsumptiepeiling

Cijfers over voeding uit de Voedselconsumptiepeiling vind je hier.