ReCiPe is een methode voor de effectbeoordeling ( LCIA life cycle impact assessment (life cycle impact assessment)) in een LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses). Het hoofddoel van de ReCiPe-methode is het vertalen van de lange lijst met Life Cycle Inventory results (de verzameling van emissies en materiaalgebruiken gedurende de levenscyclus) naar een beperkte lijst van scores op milieu-indicatoren.

In ReCiPe worden op twee niveaus indicatoren onderscheiden: 18 midpoint indicatoren en 3 endpoint indicatoren.

Midpoint indicatoren zijn gericht op losse milieuproblemen, bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring en eco-toxiciteit. Endpoint indicatoren geven een beeld van de milieuschade op een hoger aggregatieniveau, namelijk de invloed op menselijke gezondheid, biodiversiteit en grondstofschaarste. Het is in feite een manier om de invloed van de verschillende midpoint indicatoren bij elkaar op te tellen. Endpoints zijn daarom ook makkelijker te interpreteren. Het nadeel is dat de extra aggregatieslag de onzekerheid in de resultaten vergroot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Overzicht van de structuur van ReCiPe.