Het RIVM ontwikkelt kennis over de inzet en het effect van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)). Dat is kennis die een positieve uitwerking heeft op mens, klimaat en milieu.​ Die kennis delen we niet alleen in rapporten, maar ook in rekenmodellen en praktische tools. Met onderstaand stappenplan kunnen opdrachtgevers en inkopers zelf aan de slag met MVOI.

Stap 1: Stel een actieplan MVOI op

Stap 1: icoon

stap 1: tekst

Met een actieplan geeft de organisatie praktische invulling aan duurzaam inkopen. Hierin leg je inkoopdoelen vast en hoe je gaat monitoren en evalueren.

Gebruik bij het opstellen bijvoorbeeld de Handleiding Actieplan MVOI.

Stap 2: Gebruik inkoopcriteria voor MVOI​

Stap 2: icoon

tekst inkoopcriteria MVOI

Gebruik bij het opstellen van de aanbestedingstekst de MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)-criteriatool van mvicriteria.nl. Deze criteria zijn ook nuttig om te evalueren of de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft geleverd wat werd beloofd.

Naar mvicriteria.nl

Stap 3: Gebruik praktijkvoorbeelden

Stap 3: icoon

stap 3 tekst

Doe inspiratie op met goede voorbeelden uit de praktijk.

Een overzicht met praktijkvoorbeelden is te vinden op de website van PIANOo expertisecentrum aanbesteden.

Stap 4: Meet de inkoopvoetafdruk​

Stap 4:icoon

 

stap 4 tekst

 Meet de inzet en het effect van MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) van de organisatie met de MVI-Zelfevaluatietool

Daarnaast kunnen vermeden CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-eq uitstoot en grondstofbesparing worden gekwantificeerd met rekentools voor bedrijfskleding, energie, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) en transport. 

Naar effectmetingstools

Stap 5: Evalueer​

stap 5 icoon

stap 5 tekst

Monitor en evalueer met de handreiking monitoring en contractuele borging MVI.​