Nederland staat voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals het aanpakken van klimaatverandering en het overstappen naar een circulaire economie. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)) is een manier waarop de overheid kan helpen bij het bereiken van deze doelen door zorgvuldig te kiezen wat ze kopen.

Opdrachtgevers en inkopers denken hierbij aan zaken zoals milieubescherming en duurzaamheid. Ook vinden zij het belangrijk om meer mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden aan een baan te helpen. 

Centrale en decentrale overheden, inclusief overheidsinstellingen, kopen jaarlijks gezamenlijk voor circa 85 miljard (2021) euro aan diensten, producten en werken in. Hiermee heeft de overheid een groot effect op de samenleving. Overheidsinkopen zijn daarom een belangrijk instrument om zowel nationaal als internationaal verantwoordelijkheid te nemen voor deze effecten. Zo wordt niet alleen de bedrijfsvoering van de overheid verduurzaamd, maar verandert het aanbod op de markt. Daardoor komen er ook meer duurzame producten beschikbaar voor niet-publieke inkopers.

Aanbestedingen met MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) kijken verder dan alleen de prijs

MVOI houdt in dat aanbestedende diensten niet alleen rekening houden met de prijs van hun inkopen, maar ook met de milieu- en sociale effecten. Deze effecten zijn ondergebracht in zes thema’s: Milieu en Biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit & Inclusie en Social Return. Dat is het stimuleren dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. MVOI wordt toegepast door de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en andere aanbestedingsplichtige organisaties zoals onderwijs en speciale sectorbedrijven.​

 

Visualisatie van de effecten van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Visualisatie van de effecten van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Rol van het RIVM

​​​​Het RIVM doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de inzet en het effect van MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen). Wij ontwikkelen methodieken en tools, die wij beschikbaar stellen aan overheden en andere geïnteresseerden. Het RIVM werkt nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.​

Onder het motto ‘practice-what-you-preach' dagen wij onszelf uit om de adviezen die wij geven ook binnen onze eigen organisatie toe te passen. Het RIVM heeft op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. Hiermee committeert het RIVM zich als opdrachtgever en inkoper een duurzaam verschil te maken en haar voornemens op te nemen in een MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)-actieplan waarin concrete doelstellingen, bijbehorende acties en effectmetingen worden beschreven.

 

Meer informatie

Bekijk onze publicaties of mail voor vragen naar: mvi@rivm.nl.