Medische milieukunde (MMK) gaat over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid van mensen. Belangrijke milieufactoren die invloed hebben op de gezondheid zijn luchtverontreiniging, geluidhinder en een ongezond binnenmilieu in huis. Het gaat hierbij ook om gezondheidseffecten als hinder en ongerustheid over milieufactoren. De leefomgeving kan ook helpen de gezondheid te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van groen in de woonomgeving en goede fiets- en wandelroutes waardoor mensen meer gaan bewegen. 

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen over uw gezondheid in relatie tot uw leefomgeving? Neem dan contact op met de GGD van uw woonplaats of bekijk de informatie op de website leefomgeving en gezondheid.

Uitgelichte onderwerpen

PFAS

PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)

Luchtvaart en gezondheid

Luchtvaart en gezondheid

LFG en bromtonen

LFG en bromtonen

LFG en bromtonen

Producten en kennis voor GGD-professionals

Iedere GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  houdt zich bezig met medische milieukunde. Meestal onder de naam 'Milieu en Gezondheid'. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeente, zij is hier namelijk verantwoordelijk voor. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

Voor zowel bewoners als gemeenten is de GGD het aanspreekpunt voor vragen over milieu en gezondheid. De GGD geeft voorlichting, signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en doet onderzoek.

Het Centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM ondersteunt de GGD bij deze taken. Ook biedt het RIVM ondersteuning aan de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) ). Onder meer door het opstellen van factsheets en vraag- en antwoorden over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld brand en asbest.