Het horen van bromtonen kan heel vervelend en indringend zijn. Bromtonen kunnen laagfrequent geluid (LFG) zijn, maar dat hoeft niet. Bromtonen kunnen veel invloed hebben op iemands leven. Lees meer over hoe u bromtonen herkent, wat eraan te doen is en bij wie u terecht kunt met vragen of om bromtonen te melden.

Ik hoor een bromtoon

Hand bij oor

Wat kan er aan de hand zijn? 

Bromtonen en LFG

Hand op mengpanel

Wat zijn bromtonen en wat is laagfrequent geluid (LFG)?

Bromtonen en gezondheid

vrouw heeft last van oor(pijn)

Het horen van een bromtoon kan leiden tot hinder en een verminderd welbevinden.

Opsporen van een geluidsbron

Opsporen geluidsbron op telefoon

Hoort u een bromtoon? Probeer of u de bron kan vinden. 

Als er geen bron te vinden is

Vergrootglas

Is er geen bron of kan de bron niet aangepakt worden? Dan kunt u een aantal dingen doen.

Bij wie kan ik terecht?

Bewegwijzering

U kunt contact opnemen met verschillende organisaties als u last heeft van een bromtoon.