Tot en met week 8 2012

Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Totaal

week

49-52

Totaal

week

1-4

Totaal

week

5-8

Totaal

t/m week

8 (2012)

Totaal

t/m week

8 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute  Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

59

67

80

147

176

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

1

1

2

2

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

6

3

3

6

25

Hepatitis B acuut

14

13

11

24

47

Hepatitis C chronisch

107

103

97

200

360

Hepatitis C acuut

4

12

7

19

7

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

4

15

28

43

86

Kinkhoest

783

754

1069

1823

507

Mazelen

0

0

0

0

3

Paratyfus A

0

1

1

2

0

Paratyfus B

1

0

1

1

3

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

43

45

51

96

58

Shigellose

22

36

26

62

81

Voedselinfectie

4

3

5

8

5

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

64

50

58

108

167

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

0

1

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

2

2

4

5

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4

1

5

6

18

Legionellose

15

13

20

33

49

Leptospirose

0

3

1

4

4

Listeriose

5

3

4

7

17

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0

1

1

Malaria

19

12

7

19

54

Meningokokkenziekte

7

10

8

18

30

Psittacose

6

3

5

8

18

Q-koorts

2

4

1

5

21

Tetanus

0

1

0

1

2

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

3

7

3

10

9

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.