Registratieoverzicht meldingsplichtige infectieziekten.

Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Totaal

week 1-4

Totaal

week

5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week

12 (2012)

Totaal

t/m week

12 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute  Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

66

78

85

229

259

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

1

1

3

2

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

3

3

11

17

31

Hepatitis B acuut

13

15

14

 42

59

Hepatitis C chronisch

109

113

87

 309

505

Hepatitis C acuut

12

7

4

23

16

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

14

28

26

 68

103

Kinkhoest

764

1078

 1063

2905

740

Mazelen

0

0

 0

0

6

Paratyfus

1

1

 2

4

0

Paratyfus B

0

1

 0

1

6

Paratyfus C

0

0

 0

0

0

Rubella

0

0

0

0

1

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

45

50

 43

138

71

Shigellose

36

26

40

102

109

Voedselinfectie

3

5

 2

10

14

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

 0

 0

0

 0

Bof

50

58

48

156

262

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

2

3

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

2

2

5

8

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

1

5

5

11

23

Legionellose

13

20

12

45

59

Leptospirose

3

1

1

5

5

Listeriose

3

4

2

9

19

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0

1

4

Malaria

12

7

8

27

70

Meningokokkenziekte

 10

8

12

30

39

Psittacose

3

4

2

9

37

Q-koorts

4

2

6

12

26

Tetanus

1

0

0

1

2

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

7

3

0

 10

13

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

 0

 0

 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.