Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) verzamelt meldingen van gezondheidsklachten (bijwerkingen) waarvan vermoed wordt dat deze veroorzaakt zijn door een implantaat. Met deze informatie zoekt MEBI uit welke gezondheidsklachten mogelijk door een implantaat kunnen zijn veroorzaakt.

We willen dat graag zo snel mogelijk weten. Want als er veel of bijzondere bijwerkingen worden gemeld, dan kan het MEBI zorgverleners en de overheid informeren en informatie openbaar maken. Sinds de oprichting van MEBI in 2017, zijn via de website ruim 900 meldingen binnengekomen.

MEBI wordt gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarbij wordt ook de expertise ingezet van Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  is opdrachtgever. 

Doe een melding

Meldformulier Patiënt

Meldformulier patiënten

Meldformulier zorgprofessionals

Specialiste zoekt informatie in dossier

Meldformulier zorgprofessionals