Algemene bevolking

83,4 procent

van de mensen van 18 jaar en ouder is tevreden over hun leven

Verslagjaar: 2022
Bron: Sociale Samenhang en Welzijn, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat een score van 7 of hoger toekent op een schaal van 1 (volledig ontevreden) t/m 10 (volledig tevreden) voor de mate van tevredenheid over het huidige leven.

Geslacht

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Van de mannen van 18 jaar en ouder kent 82,9% een rapportcijfer van 7 of hoger toe voor de mate van tevredenheid over het huidige leven. Voor vrouwen van 18 jaar en ouder is dit 83,8%.

Leeftijd

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van18 jaar en ouder dat een rapportcijfer van 7 of hoger toekent voor de mate van tevredenheid over het huidige leven varieert tussen leeftijdsgroepen van 75,5% (18 t/m 24 jaar) tot 89,7% (65 t/m 74 jaar).

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat een rapportcijfer van 7 of hoger toekent voor de mate van tevredenheid over het huidige leven varieert tussen opleidingsniveaus van 80,6% (basisonderwijs) tot 89,3% (wo, master, doctor).

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat een rapportcijfer van 7 of hoger toekent voor de mate van tevredenheid over het huidige leven varieert in de periode 2013-2022 van 83,4% (2022) tot 87,3% (2019).

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Het percentage mensen dat voor tevredenheid over hun leven een rapportcijfer van 7 t/m 10 toekent als antwoord op de vraag 'Kunt u op een schaal van 1 t/m 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt?' (een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden).