Jongvolwassenen

75,5 procent

van de jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) is tevreden over hun leven

Verslagjaar: 2022
Bron: Sociale Samenhang en Welzijn, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Indicatorbeschrijving 2

Dit cijfer betreft het percentage mensen dat een score van 7 of hoger toekent op een schaal van 1 (volledig ontevreden) t/m 10 (volledig tevreden) voor de mate van tevredenheid over het huidige leven.

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend

Sla de grafiek Levenstevredenheid over en ga naar de datatabel

Het percentage jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) dat een score van 7 of hoger toekent voor de mate van tevredenheid over het huidige leven varieert in de periode 2013-2022 van 75,5% (2022) tot 86,1% (2019).

Bron
Sociale Samenhang en Welzijn, CBS
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
15 februari 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks

Het percentage mensen dat voor tevredenheid over zijn/haar leven een rapportcijfer van 7 t/m 10 toekent als antwoord op de vraag 'Kunt u op een schaal van 1 t/m 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt?' (een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden).