Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-virus’ (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)) is een coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten. 

Het MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-virus veroorzaakte vanaf 2012 een uitbraak in verschillende landen in het Midden-Oosten en in Zuid-Korea. Sinds de ontdekking zijn er wereldwijd enkele duizenden patiënten met een bevestigde infectie. Daarvan is ongeveer 35% overleden.

Het MERS-virus wordt soms vergeleken met het SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-virus. Het SARS-virus is ook een coronavirus. MERS-CoV coronavirus (coronavirus) en het SARS-virus zijn echter verschillende typen coronavirussen, met andere eigenschappen.

Wat zijn symptomen van MERS?

Veel coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken bij mensen en dieren. Meestal gaat het daarbij om verkoudheidsklachten. Het MERS-virus is een bijzonder type coronavirus dat een ernstiger ziektebeeld kan geven, met zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS Acute respiratory distress syndrome (Acute respiratory distress syndrome)) genoemd. De patiënten hebben last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Vanwege de ernstige klachten worden deze mensen opgenomen in een ziekenhuis. Sommige patiënten hebben diarree. Bij gezonde en jongere mensen leidt de ziekte tot een minder ernstig ziektebeeld.

Hoe worden mensen besmet?

Hoe een patiënt het virus precies oploopt, is nog niet helemaal duidelijk. Hiernaar wordt veel onderzoek verricht. Het virus wordt ook gevonden bij dromedarissen in het Midden-Oosten. Men vermoedt dat het virus door deze dieren op mensen wordt overgedragen. Overdracht van mens op mens vindt zelden plaats. Het grootste risico hierop is binnen het ziekenhuis. Het MERS-virus wordt voornamelijk van mens op mens overgedragen door hoesten en niezen van een besmette patiënt. Via kleine druppeltjes komt het virus dan bij een ander persoon terecht. Vooral mensen met een slechte gezondheid en daardoor verminderde weerstand worden sneller ziek dan een gezond persoon.

Reizigers naar het Midden-Oosten

Het risico voor een reiziger om besmet te raken is klein. Er is geen negatief reisadvies voor het Midden-Oosten. Wel worden mensen met een zwakkere gezondheid of met een chronische ziekte (diabetes, chronische longaandoeningen, nierziekten, immuunstoornissen) geadviseerd met de behandelend (huis)arts te overleggen of het maken van een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is. Ook zwangere vrouwen, kinderen onder de 12 jaar en ouderen boven de 65 jaar adviseren we een goede afweging te maken of de reis nu verstandig is.

Reizigers dienen hygiënemaatregelen in acht te nemen en contact met zieke mensen, dieren (met name dromedarissen) en dierlijke afvalproducten te vermijden. Het eten of drinken van rauwe dierlijke producten (onder andere dromedarismelk) wordt afgeraden. Reizigers naar het Midden Oosten, die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer gaan hoesten, kortademig worden en koorts of diarree krijgen worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

De gebruikelijke reis- en hygiëneadviezen voor het Midden-Oosten kun je vinden op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)

Meldingsplicht

De overheid wil eventuele patiënten met het MERS-virus in Nederland zo snel mogelijk opsporen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom is het MERS-virus opgenomen als meldingsplichtige ziekte binnen groep A voor behandelaren in het ziekenhuis. Dit betekent dat een specialist in het ziekenhuis verplicht is om een patiënt die wordt verdacht van een besmetting met het MERS-virus direct bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te melden.