6. Het aantal concrete afspraken in de regio over de manier waarop inkopende partijen beter kunnen samenwerken

Beschrijving

In oktober 2018 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZNZorgverzekeraars Nederland) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) in een bestuurlijk overleg met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) toegezegd om gezamenlijk te komen tot een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur, om in elke regio de samenwerking op zorg en ondersteuning te bevorderen. Zij ontwikkelen daarvoor een samenwerkingsagenda met de bedoeling om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij het maken van regionale afspraken, over met name ouderenzorg, preventie en de ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg). Het streven is dat de werkstructuur met concrete samenwerkingsafspraken in oktober 2019 operationeel is. Voor de huidige monitor Langer Thuis is daarom niets te rapporteren.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

In januari 2020 zal een eerste (nul)meting voor het periodieke venster op het samenwerkingsproces plaatsvinden. In het voorjaar van 2020 organiseren ZNZorgverzekeraars Nederland en VNG een eerste gezamenlijk congres om onderling leren tussen regio’s te bevorderen. Goede samenwerking tussen deze partijen met betrekking tot het maken van regionale afspraken, rond bijvoorbeeld de inkoop, is van belang voor het creëren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, dat goed is afgestemd op de individuele (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen. Zo worden ouderen in staat gesteld thuis te wonen zo lang het kan en ze dit willen.

Referenties

Kamerbrief over bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging, 14-5-2019.