8. Het aantal uren dat specialisten ouderengeneeskunde zijn ingezet voor behandeling in de eerstelijn en acute zorg

65.985

Bron: Vektis, Zorginstituut
Jaar: 2018

Beschrijving

Specialisten ouderengeneeskunde zijn in 2018 65.985 uur ingezet voor extramurale behandeling in de eerstelijns- en acute zorg, onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Dat komt overeen met ongeveer 58,7 fte, uitgaande van 1872 werkbare uren per kalenderjaar en 60% declarabiliteit.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 1: Specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek.

Verdieping

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling is ook in 2017 en 2016 ingezet. In die jaren zijn specialisten ouderengeneeskunde respectievelijk ruim 55.000 en 43.500 ingezet bij extramurale behandeling in de eerstelijn en acute zorg. Dit komt overeen met een personele inzet van specialisten ouderengeneeskunde van 49,1 fte in 2017 en 38,7 fte in 2016. Onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling zijn in 2017en 2016 respectievelijk 20.880 en 18.080 personen behandeld. Voor 2018 is dit cijfer 23.000 personen.

Tabel 1: Inzet specialisten ouderengeneeskunde in extramurale behandeling in eerstelijn en acute zorg (Bron: Vektis, Zorginstituut).

 

Jaar Behandelde personen Uren Tarief vergoeding p/u Bedrag
2018 23.000 65.985 € 115,20 € 7.601.433
2017 20.880 55.111 € 112,20 € 6.183.509
2016 18.080 43.502 € 110,47 € 4.805.637

Referenties

NFU. Cao universitair medische centra; 1 april 2013 - 1 april 2015.

Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Significant. Rapportage tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Gebruik en ervaringen in de periode 2015 – 2018. Barneveld, 2018.