3. Het percentage 75-plussers dat aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg ervaart

60%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 2014 tm 2019

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg ervaart is 60%. Het percentage 75-plussers dat moeite ervaart met de aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg is 40% (tabel 1). Deze indicator is gebaseerd op rapportcijfers bij de stelling ‘Ik krijg de professionele hulp die bij mij past’. Een rapport van 7 of hoger toont dat iemand aansluiting ervaart van de professionele ondersteuning en zorg.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Het gemiddelde rapportcijfer gegeven door 75-plussers is 6,4. Naast de ervaren hulp via professionele organisaties en medewerkers zijn ook contact met de zorgverzekeraar en de gemeente belangrijk voor de ervaren aansluiting van de ondersteuning en zorg. Tabel 1 laat zien dat 75-plussers het contact met de zorgverzekeraar gemiddeld een 7,0 geven als rapportcijfer; 26% geeft een 6 of lager en 74% geeft een 7 of hoger (n=6.825). Het contact met de gemeente geven 75-plussers gemiddeld een 5,9 als rapportcijfer; 51% geeft 6 of lager en 49% geeft een 7 of hoger (n=5.125).

Tabel 1: Onderverdeling van ervaren aansluiting van ondersteuning en zorg rapportcijfers in percentages (de percentages tellen niet precies op tot 100 procent als gevolg van afronding).

Cijfer Hulp via professionele organisaties/medewerkers (n=4.876) Contact met de zorgverzekeraar (n=6.825) Contact met de gemeente (n=5.125)
Cijfer 1 t/m 4 17,4% 7,3% 21,5%
Cijfer 5 of 6 22,2% 19,1% 29,9%
Cijfer 7 t/m 10 60,5% 73,7% 48,7%
Gemiddeld cijfer 6,4 7 5,9

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend zorglandschap. Beleidsrapportage 7, april 2019.