16. Het percentage mensen dat als vrijwilliger actief is in het veld van Zorg en Welzijn

8,8%

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sociale Samenhang
Jaar: 2018

Beschrijving

Ongeveer negen procent van personen van 15 jaar of ouder heeft in 2018 zich naar eigen zeggen ten minste één keer ingezet als vrijwilliger in de verzorging of verpleging in het afgelopen jaar. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om helpen in de zorg voor ouderen, kinderopvang en kruiswerk, bezoeken van zieken, collecteren. In totaal gaat het in 2018 om ruim 1,2 miljoen personen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Er zijn meer vrouwen dan mannen die zich inzetten als vrijwilliger (tabel 1). In de tabel is ook te zien dat naarmate de leeftijd toeneemt het percentage vrijwilligers in de verzorging ook toeneemt.

Tabel 1: Percentage vrijwilligers in verzorging of verpleging, naar leeftijd en geslacht 2018.

 

  Totaal Zorg en Welzijn
Totaal (mannen + vrouwen) 47,6 8,8
Mannen 46,9 5,1
Vrouwen 48,3 12,4
15-25 jaar 48,4 5,5
25-35 jaar 43,2 4,5
35-45 jaar 54,6 8,3
45-55 jaar 51,5 9,3
55-65 jaar 45,6 10,8
65-75 jaar 49,7 12,9
75-plus 35,6 11,3

Referenties

CBS-Statline