19. Het aantal bereikte mantelzorgers via bewustwordingsactiviteiten

542

Bron: Moeder aan de lijn/ HagensPR
Jaar: 2019

Monitor 2019: 580

Beschrijving

Onder de naam Moeder aan de lijn worden meet-ups georganiseerd met als doel dat mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ‘empoweren’. Voor 2019-2020 zijn 28 meetups gepland. Tot maart 2020 hebben 8 meet-ups plaatsgevonden (figuur 1). Deze 8 meet-ups die al zijn georganiseerd hadden in totaal 542 deelnemers. Door de coronacrisis zijn de overige meet-ups on-hold gezet. Van de 20 meet-ups die nog op de planning staan, is er één gericht op de jonge mantelzorger. Deze zal plaatsvinden in Eindhoven. Daarnaast worden er zes specials georganiseerd gericht op werk en mantelzorg. In juni 2020 heeft een eerste online meet-up plaatsgevonden, omdat door de Corona-maatregelen de meet-ups stil waren gelegd. Eventueel worden er meerdere online bijeenkomsten gehouden. In de derde monitor zal hier over worden gerapporteerd.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg.

Verdieping

Bovengenoemde bijeenkomsten zijn bedoeld voor mantelzorgers, om met elkaar het gesprek te voeren over wat mantelzorg betekent, waar men behoefte aan heeft en welke ondersteuning er allemaal mogelijk is, onder leiding van Eric Corton en Hadassah de Boer. Rode draad van het gesprek is de documentaire Moeder aan de lijn1, waarin drie
mantelzorgers worden gevolgd in hun dagelijks leven. Lokaal en nationaal werd een pr-campagne uitgevoerd om aandacht te genereren voor de meet-ups 2019-2020. Dit resulteerde o.a. in aandacht voor Moeder aan de lijn bij Nieuwsuur (NPO2) en Max Vandaag (NPO1; tabel 1).

Figuur 1: Geografische spreiding van de door New Amsterdam Film Company en Wijzelf georganiseerde Meet-Ups (8).

Geografische spreiding van de door New Amsterdam Film Company en Wijzelf georganiseerde Meet-Ups (8).

 

Tabel 1: Publicatieoverzicht Moeder aan de lijn.

 

  Print (oplage) Online (uniek views) Social media (volgers) Radio / tv televisie (televisie) (luisteraars/ kijkers) Totaal
Bereik 1.224.817 316.148 139.279 1.410.000 3.090.244

Referenties

HagensPR. Publicatie-overzicht ‘Moeder aan de lijn’. April 2020.
NOS Nieuwsuur. Mantelzorgers onder druk: ‘Als we op vakantie gaan, wordt het pas echt zwaar’. Februari 2020.
Tijd voor Max. Eric Corton in gesprek met mantelzorgers. Maart 2020.