20. Het aantal gemeenten dat inzet op bewustwording van mantelzorgers als gevolg van bevindingen aanjager respijtzorg

101

Bron: Mantelzorg.nl
Jaar: 2020

Monitor 2019: nvt

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is deze indicator gewijzigd. De oorspronkelijke indicator was: Concrete actieplannen als gevolg van bevindingen van de landelijke aanjager respijtzorg. De landelijke aanjager heeft 50 casussen in vier gemeenten geanalyseerd. De casussen betroffen mantelzorgers voor wie respijtzorg nodig was. Een van de aanbevelingen op basis van deze analyse was: sluit aan bij de landelijke campagne van Mantelzorg NL 2020 voor meer ‘naamsbekendheid’ en bewustwording. Naar aanleiding van deze aanbeveling is de indicator vervangen door: Het aantal gemeenten dat inzet opbewustwording van mantelzorgers als gevolg van bevindingen landelijk aanjager respijtzorg.

Beschrijving

Op 28 mei 2020 is de campagne ‘Deel je zorg’ gestart. Gemeenten kunnen ‘mantelzorgtassen’ aanvragen voor de mantelzorgers. Het aanvragen van een tas geeft aan dat gemeenten gericht beleid voeren op mantelzorgers. Een of meerdere organisaties in 101 gemeenten hebben een aanvraag gedaan (peildatum 31 mei 2020). In totaal zijn er 25.000 tassen aangevraagd waarvan de meeste in Brabant zijn aangevraagd (9000) (figuur 1). De tassen zijn gevuld met informatie en een mantelzorgspel en kunnen aangevuld worden met regionale of lokale informatiemiddelen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

De campagne ‘Deel je zorg’ bestaat uit drie doelgroepen:

  • Jongere mantelzorgers
  • Werkende mantelzorgers
  • Oudere mantelzorgers

De campagne kent een viertal doelen:

  • Weten: mensen die nu mantelzorg verlenen weten dat (langdurige) zorg die je geeft aan een naaste het verlenen van mantelzorg is.
  • Weten: mensen die nu mantelzorg verlenen weten dat er ondersteuning beschikbaar is voor als het (te) zwaar wordt.
  • Voelen: mantelzorgers voelen dat ze in hun taak als mantelzorger worden erkend en gewaardeerd.
  • Doen: mantelzorgers die voor een partner, ouder of kind zorgen en nog geen gebruikmaken van zorg en ondersteuning, zoeken hulp bij een goed loket op het moment dat de zorgtaak ontstaat of toe neemt.

Figuur 1: Gemeenten met aanvragen (aantal tassen) voor de campagne ‘Deel je zorg’.

Gemeenten met aanvragen (aantal tassen) voor de campagne ‘Deel je zorg’.

Referenties

Clémence Ross. Rapport ‘aanjager respijtzorg’. Januari 2020.