3. Het percentage 75-plussers dat aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg ervaart

68%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2020 t/m 01-2021

Monitor 2019: 60%
Monitor 2020: 63%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg ervaart is 68%. Het percentage 75-plussers dat moeite ervaart met de aansluiting van de professionele ondersteuning en zorg is 32% (tabel 1). Deze indicator is gebaseerd op rapportcijfers bij de stelling ‘Ik krijg de professionele hulp die bij mij past’. Een rapportcijfer van 7 of hoger toont dat iemand aansluiting ervaart van de professionele ondersteuning en zorg.
Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Het gemiddelde rapportcijfer gegeven door 75-plussers is 6,5. Naast de ervaren hulp via professionele organisaties en medewerkers zijn ook contact met de zorgverzekeraar en de gemeente belangrijk voor de ervaren aansluiting van de ondersteuning en zorg. Tabel 1 laat zien dat 75-plussers het contact met de zorgverzekeraar gemiddeld een 7,1 geven als rapportcijfer; 74% geeft een 7 of hoger. Het contact met de gemeente geven 75-plussers gemiddeld een 6,1 als rapportcijfer; 54% geeft een 7 of hoger.

Tabel 1: Onderverdeling van ervaren aansluiting van ondersteuning en zorg rapportcijfers in percentages.

 

Cijfer Hulp via professionele organisaties/medewerkers (n=1.384) Contact met de zorgverzekeraar (n=1.923) Contact met de gemeente (n=1.519)
Cijfer 1 t/m 4 11,8% 7,0% 15,1%
Cijfer 5 of 6 20,1% 17,6% 28,3%
Cijfer 7 t/m 10 68,1% 75,4% 56,6%
Gemiddeld cijfer 6,7 7,2 6,3

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat betekent voor mij kwaliteit van leven? Uitkomsten en verhalen van mensen tijdens de coronapandemie. Beleidsrapportage 9, juni 2021.