4. Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt

75%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2020 t/m 01-2021

Monitor 2019: 71%
Monitor 2020: 74%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt is 75%. Dit is gebaseerd op vragen over onvervulde ondersteunings- of zorgbehoefte uit Mijnkwaliteitvanleven.nl op negen levensgebieden (bijvoorbeeld ‘mijn huis kan beter op orde zijn met meer of andere hulp en hulpmiddelen’), en waarbij respondenten bij zes of meer levensgebieden aangeven ‘niet méér of andere hulp of hulpmiddelen nodig te hebben; het gaat goed’.

Het percentage 75-plussers dat aangeeft op álle negen levensgebieden de zorg en ondersteuning goed geregeld te krijgen is 48%, en het percentage dat dit aangeeft op zes tot acht leefgebieden is 27%. Opgeteld is dit 75% (tabel 1).

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

In de vragenlijst ‘Cliëntondersteuning’ (n=585) is aan thuiswonende, 75-plus respondenten de vraag gesteld: Vond u het ingewikkeld uw ondersteuning en zorg te regelen? Daarop antwoordde ruim 68% ontkennend. Het percentage respondenten dat aangaf het regelen van zorg en ondersteuning wel ingewikkeld te vinden (29%), gaf daarvoor een aantal redenen waarvan de belangrijkste categorieën gegroepeerd staat weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Onderverdeling van kwaliteit van leven rapportcijfers in percentages (n=3.242).

Aantal levensgebieden waarin men zorg en ondersteuning goed geregeld krijgt Percentage
9 t/m 6 75,3
     9     48,0
     8 t/m 6     27,3
5 of minder 24,7

Tabel 2: Categorieën van onderwerpen die als ingewikkeld werden ervaren bij het regelen van ondersteuning en zorg (n=166).

Onderwerp (gecategoriseerd) Percentage
Onduidelijkheid over juiste loket 33
Veel administratieve processen bij aanvraag     14
Proces van aanvraag tot hulp verloopt traag 12
WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) is complex 9
Goede informatie om een zorgaanbieder te kiezen ontbreekt 7
Hulp vragen is lastig 7
Het regelen van de juiste integrale zorg 5
Overig 13

 

Referenties

Patiëntenfederatie Nederland. Wat betekent voor mij kwaliteit van leven? Uitkomsten en verhalen van mensen tijdens de coronapandemie. Beleidsrapportage 9, juni 2021.
Patiëntenfederatie Nederland. Zorgpanel, vragenlijst ‘Cliëntondersteuning’. Utrecht, december 2020.