2. Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven

73%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2020 t/m 01-2021

Monitor 2019: 71%
Monitor 2020: 75%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat regie ervaart over zijn of haar leven is 73% (tabel 1). Deze indicator is gebaseerd op rapportcijfers bij de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past’. Een rapportcijfer van 7 of hoger wordt beschouwd als indicatie van als goed ervaren regie over het leven.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfraadzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

Gemiddeld geven 75-plussers een 7,2 op de stelling ‘Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past’. Tabel 1 laat zien dat het percentage 75-plussers dat moeite ervaart met het voeren van regie over hun leven bijna 27% is: ruim 6% geeft een 1 t/m 4, en ruim 20% geeft een 5 of 6.

Tabel 1: Onderverdeling van ervaren regie rapportcijfers in percentages.

Cijfer Mijn mogelijkheden om te leven op een manier die bij mij past (n=3.242)
Cijfer 1 t/m 4 6,4%
Cijfer 5 of 6 20,4%
Cijfer 7 t/m 10 73,2%
Gemiddeld rapportcijfer: 7,2

 

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat betekent voor mij kwaliteit van leven? Uitkomsten en verhalen van mensen tijdens de coronapandemie. Beleidsrapportage 9, juni 2021.