33. Verhalen over de geschiktheid van de huidige woning van ouderen

Truus, Marleen

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl

Beschrijving

Het grootste deel van de 75-plussers geeft aan dat hun huidige woning geschikt is en past bij hun huidige leven. Een klein deel ervaart dat hun woning niet of slechts deels bij hun huidige leven past. Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl verzamelt verhalen en ervaringen van mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers over hun dagelijks leven. Het verhaal van Truus (84) en haar dochter Marleen laat zien hoe zij de geschiktheid van haar woning bij haar huidige leven ervaren:

Truus: "Sinds ik twee jaar geleden nagenoeg blind werd, is mijn leven totaal veranderd. Maar met hulp van thuiszorg en mijn dochter Marleen woon ik voorlopig toch nog zelfstandig."

Marleen: "Toen ze blind werd, wilde ik eerst een unit aan ons huis plaatsen. Maar mam heeft in het dorp zoveel sociale contacten, die zouden dan allemaal wegvallen want ik woon op een half uur met de auto hiervandaan. En het bleek ook niet nodig: een ergotherapeut (…) hielp om het huis zo in te richten dat mam toch nog zelfstandig kon wonen."

Truus: "Nu komt er iedere ochtend iemand om tabletjes te geven en mijn eten voor die dag klaar te zetten. Ik heb ook huishoudelijke hulp, want de was doen en poetsen lukt niet meer – mijn bed opmaken nog wel en beetje stoffen, op gevoel. Wat ik nog kan, doe ik zelf."

Marleen: " 's Avonds wil ze geen zorg, want ze is toch wel aan haar privacy gehecht. En ze kijkt graag haar vaste programma’s, dat begint met het zesuurjournaal. Normaal gesproken is het mantelzorgen zeker niet te zwaar, maar een tijdje geleden dacht ik: help, het gaat niet meer. Mam gaat lichamelijk hard achteruit sinds ze minder beweegt. Laatst had ze zo’n pijn in haar rug dat ik drie van de vijf dagen moest komen. (…) En ze heeft veel tia’s de laatste tijd. Dat vind ik het akeligst (…). Toen hebben mijn broer en ik haar wel op de actieve lijst gezet voor het verzorgingshuis. Dat wil niet zeggen dat ze meteen verhuist als er een plekje is. Moeder is de baas over zichzelf, hoe dan ook. Ze is wilsbekwaam en ze weet het nog heel goed. Maar ze is er wel heel reëel in."

Truus: "Toen Marleen erover begon, overviel het me. Nu ga ik er al een beetje naar toeleven. Als het niet meer gaat, moet dat toch maar. (…)!"

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator is illustratief voor het belang van actielijn 3: Wonen.

Referenties

Mijnkwaliteitvanleven.nl. Wat ik nog kan, doe ik zelf - Truus (84). 6-4-2021 (bewerkt).