Het vaccin dat wordt gebruikt voor de preventieve vaccinatie tegen monkeypox is het pokkenvaccin Imvanex®. Omdat het pokkenvirus en het apenpokkenvirus veel op elkaar lijken, is de verwachting dat dit ook beschermt tegen een infectie met het monkeypoxvirus. 

Over het vaccin

Sinds 2013 is Imvanex® in Europa geregistreerd als vaccin ter bescherming tegen pokken. Het vaccin is nu op 22 juli 2022 ook geregistreerd als vaccin voor de bescherming van monkeypox. Dit deden de Verenigde staten en Canada al in 2019. We weten dat Imvanex® veilig is en dat er een goede afweerreactie wordt aangemaakt. Het vaccin kan veilig gegeven worden aan immuungecompromitteerde personen, maar bij hen kan de immuunrespons minder goed zijn. Voor een goede afweeropbouw zijn 2 vaccinaties nodig met tenminste 4 weken ertussen.

Het is niet bekend of de vaccinatie met Imvanex® alle klachten of overdracht van monkeypox kan voorkomen. Het is mogelijk dat bij sommige mensen toch nog een milde vorm van de ziekte ontstaat en dat zij het virus ondanks vaccinatie toch kunnen doorgeven. Daarom gelden, ook na vaccinatie, de volgende adviezen: laat blaasjes onderzoeken bij de huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en heb geen intiem contact of seks, ook niet met een condoom. Bij een positieve test op monkeypox blijft iemand in isolatie, volgt de Leefregels en doet de GGD bron- en contactonderzoek.  

Onderzoek

De werkzaamheid van het pokkenvaccin Imvanex® tegen monkeypox is alleen in dierstudies onderzocht. Bij proefdieren beschermt het vaccin tegen een ernstige infectie als zij worden blootgesteld aan het monkeypoxvirus na vaccinatie. Maar er zijn géén grote studies bij mensen waarbij gekeken is hoe goed het vaccin beschermt tegen symptomatische infectie of tegen ernstige ziekte door monkeypox. Daarom wordt gelijktijdig met het vaccineren ook onderzoek gestart naar de werkzaamheid tegen monkeypox.

Beschikbaarheid vaccin

Het pokkenvirus komt sinds 1980 niet meer voor en daarom is er wereldwijd een beperkt aantal pokkenvaccins op voorraad. Er worden 70.000 vaccins ter beschikking gesteld voor de preventieve vaccinatie tegen monkeypox in Nederland. Het is nog niet duidelijk of er snel nieuwe leveringen te verwachten zijn.