Het RIVM coördineert het Kennisplatform Nachtwerk. Dit kennisplatform is bedoeld voor brancheverenigingen, vakbonden, organisaties en bedrijven waar nachtwerk veel voorkomt. Het doel is om kennis te delen en tevens de kennis uit wetenschap, beleid en praktijk verder te implementeren.  

Hiervoor wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deelnemers uit de verschillende sectoren waar nachtwerk veel voorkomt (onder andere zorg, industrie, transport en logistiek, veiligheid en horeca) komen dan bij elkaar. Daarnaast is er deelname vanuit kennisinstellingen, toezicht en beleid. Het Kennisplatform Nachtwerk wordt gecoördineerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.