Onderzoek van het RIVM

Het RIVM onderzoekt of en hoe nachtwerk de gezondheid schaadt. Welke preventieve maatregelen kunnen gezondheidsrisico’s verminderen? De resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen of andere type publicaties. Het RIVM-onderzoek naar nachtwerk wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken, het Strategisch Programma  RIVM (“ SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)  project 24/7 health”) en diverse financierders van wetenschappelijk onderzoek (zoals World Cancer Research Fund).  Het RIVM werkt hiervoor samen met universiteiten en kennisinstellingen zoals het ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center), LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)/ UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), AUMC, Lifelines,en TNO. 

Ervaringen van nachtwerkers

Ondanks de bewezen gezondheidsrisico’s van nachtwerk is er weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van nachtwerkers zelf. Hoe ervaren zij de impact op hun gezondheid? Het RIVM deed hier samen met TNO, en met subsidie van Instituut Gak, onderzoek naar. Ook gingen we in op mogelijke oplossingen om de negatieve gevolgen van werken in de nacht te beperken. Daarbij is vooral aandacht voor de realisatie daarvan. We spraken hierover ook met werkgevers en bedrijfsartsen. Lees de publicatie: Ervaringen van nachtwerkers, werkgevers en bedrijfsartsen.