Overzicht MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-isloten tot en met week 14, 2012 en overzicht Carbapenemaseproducerende Enterobaceriaceae.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus).


Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle β-lactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.

Tabel 1: Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 14, 2012

2011

2012

Totaal aantal MRSA-isolaten

847

836

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

 28

 25

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

 365

 339

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

 482

 497

Aantal screeningsisolaten

 547

 558

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

 296

 256

Isolaten uit ander materiaal

 4

 22


Tabel 2: meest frequent gevonden spa-types tot en met week 14, 2012

 

 

2011

2012

Veegerelateerd (ST 398)

t011

225

211

 

 t108

 65

 71

 

 t034

 37

 25

 Niet veegerelateerd

 t002

 67

 50

 

 t008t

 56

 46

 

 t1081

 18

 29


De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNAdeoxyribonucleic acid-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus proteïne A- (spa) gen. (2) Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 10 in 2012 en de aantallen daarvan in 2011.

 

Literatuur

  1. Harmsen D., H. Claus, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.
 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende  Enterobacteriaceae ( CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae)

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het voorkomen van CPE in kaart brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. 

CPE-surveillance

Micro-organismen

Gen

Aantallen tot en met week 14,2012

Klebsiella pneumonia

VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase

1

 

 

1

 Enterobacter sppspecies

 NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase

1

 

 OXAoxacilline hydrolyserend metallo betalactamase 48

2

 Escherichia coli

 NDM

1

 

Indeling van de gevonden carbapenemasen

 

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serine-carbapenemasen KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase (Klebsiella pneumoniae carbapenemase)
  • B: metallo-carbapenemasen VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas
    NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

 

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.