tot en met week, 2012

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus)

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Infecties veroorzaakt door MRSA zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle beta-lactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA search-and-destroy-beleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.

De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNAdeoxyribonucleic acid-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus proteïne A- (spa) gen. (1) Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 10 in 2012 en de aantallen daarvan in 2011.

Literatuur

  1. Harmsen D., H. Claus, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

 

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 10

 

2011

2012

Totaal aantal MRSA-isolaten

582

510

Aantal buitenlandgerelateerde isolaten*

17

13

Aantal veegerelateerde isolaten

260

207

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

322

303

Aantal screeningsisolaten

387

342

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

192

151

Isolaten uit ander materiaal

3

17

 

 

 

* Op basis van ingevulde vragenlijsten
  Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 10

 

 

2011

2012

Veegerelateerd (ST398)

t011

164

120

 

t108

46

48

 

t034

24

13

Niet-veegerelateerd

t002

46

35

 

t008

38

28

 

t1081

8

17

 

 

 

 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae)

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het voorkomen van CPE in kaart brengen. In overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen.

 

Mirco-organismen

Gen

Aantallen t/m

week 10 2012

Klebsiella pneumoniae

VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase

1

 

NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase

1

Enterobacter sppspecies

OXAoxacilline hydrolyserend metallo betalactamase-48

2Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

A: serine-carbapenemasen KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase (Klebsiella pneumoniae carbapenemase)

B: metallo-carbapenemasen VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamase)

                                         NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)

D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

 

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 43 33