De Rijksbrede Risicoanalyse is het hoofdrapport van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Aan de hand van de zes nationale veiligheidsbelangen geeft het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) een overzicht van de belangrijkste dreigingen voor de nationale veiligheid. Op deze pagina staan alle publicaties die horen bij de meest recente editie van de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid.

Hoofdrapport 2022

Het hoofdrapport bevat de resultaten van de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid op hoofdlijnen. Deze publicatie is zowel beschikbaar in het Nederlands als het Engels.

Themarapportages 2022

De themarapportages vormen de uitgebreide basis van het hoofdrapport van de Rijksbrede Risicoanalyse. In deze rapporten gaat het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) dieper in op alle afzonderlijke dreigingen. Inclusief een uitgebreide inschatting van de waarschijnlijkheid dat een dreiging zich voor gaat doen en de mogelijke impact als dat gebeurt.

Werkwijze

Bovenstaande rapportages zijn opgesteld volgens de ‘Leidraad risicobeoordeling Risicoanalyse Nationale Veiligheid’. Deze leidraad omschrijft de wijze waarop het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) de risico’s voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden inzichtelijk maakt. Lees meer over de leidraad en werkwijze van het ANV.