Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) werkt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We hebben als taak om verschillende soorten analyses te maken vanuit het perspectief van de nationale veiligheid. Deze analyses hebben als doel om mogelijke dreigingen die de maatschappij potentieel kunnen ontwrichten inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze analyses kunnen vervolgens door bijvoorbeeld overheidsorganisaties worden gebruikt als input voor strategie- en beleidsvorming gericht op het minimaliseren van de dreigingen in kwestie. Het RIVM voert het secretariaat van het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid).

De vaste kern van het analistennetwerk bestaat uit zeven organisaties, dit zijn:

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (tevens Secretariaat van het netwerk)
  • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
  • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
  • Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
  • SEO Economisch Onderzoek 
  • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC)

Afhankelijk van de kennisvraag, schakelt het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) de hulp in van andere organisaties met specifieke, aanvullende expertise. 

Organogram analistennetwerk nationale veiligheid