De afgelopen jaren voerde het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) verschillende themastudies uit.

Bij de themastudies focussen we ons op één specifiek vraagstuk in relatie tot de nationale veiligheid. Hieronder vind je de vijf meest recente studies. Een overzicht van eerdere publicaties van het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) vind je in het publicatieoverzicht.

Extremisme 2023

Het ANV is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gevraagd om een verdiepende themastudie uit te voeren naar de relatie tussen extremisme en de nationale veiligheid. Deze studie vormt een structurele beschouwing van het bredere concept extremisme gezien vanuit het perspectief van de nationale veiligheid.

Sensitieve technologie 2022

Deze themastudie is uitgevoerd op verzoek van van diverse ministeries die vertegenwoordigt zijn in de interdepartementale werkgroep Sensitieve Technologie. Het doel van de studie is om te assisteren bij het ontwikkelen van een rijksbrede systematiek die sneller inzichtelijk maakt welke technologieën een risico vormen voor de nationale veiligheid en om tot een gemeenschappelijk begrippenkader te komen.

Georganiseerde criminaliteit 2021

Het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en de nationale veiligheid. In deze rapportage onderzoeken we in het bijzonder via welke weg criminele activiteiten de nationale veiligheid kunnen raken.

Artificial Intelligence 2020

Deze themastudie is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Justitie & Veiligheid, Defensie en Buitenlandse Zaken. In het document vind je onder meer een verkenning van de mogelijke risico’s en dreigingen van Kunstmatige Intelligentie voor de Nationale Veiligheid. Ook wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de in deze studie toegepaste methodiek om andere nieuwe technologieën en technologische ontwikkelingen te duiden.

> Naar de eerder gepubliceerde themastudies en andere publicaties in het publicatieoverzicht