Tijdelijk bord van de gemeente Den Haag, bevestigd aan een paal bij een sportveld, dat wijst op de maatregelen die zijn genomen in het kader van de aanpak van het coronavirus.

Voor de tweede week op rij is het aantal meldingen iets gedaald. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag daalde licht van 13,7% naar 12,8%. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames lag lager dan de week daarvoor. Ook werden er minder nieuwe verpleeghuizen met coronabesmettingen gemeld. De dalende cijfers zijn een eerste effect van de lockdown die op 15 december inging.

Meldingen

In de afgelopen week van 6  tot en met 12 januari zijn 49.398 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Dit is een daling van 12% vergeleken met de week van 30 december tot en met 5 januari met 56.440 meldingen. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag nam licht af van 13,7% naar 12,8% in de afgelopen week.
Het aantal mensen dat zich afgelopen week heeft laten testen was 340.285, een daling van ruim 27.800 testen (-8%) ten opzichte van de week van 28 december tot en met 3 januari.
Ook in de Infectieradar zien we een afname in het percentage mensen met COVID-19 achtige klachten.

De daling in het aantal positief geteste personen is voornamelijk zichtbaar in de meldingen van mensen die 30 jaar en ouder zijn. In de leeftijdsgroepen 0-12, 13-17 en 25-29 jaar is het aantal meldingen per 100.000 ongeveer gelijk aan dat in de week ervoor. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar steeg het aantal meldingen van positieve testen met 12% (figuur 1).

Figuur 1. Aantal meldingen per leeftijdscategorie per week.

Situaties van mogelijke besmetting

De afgelopen 4 weken gaf ruim de helft (59%) van de nieuw positief geteste personen aan in welke situatie de besmetting waarschijnlijk heeft plaatsgevonden (zie figuur 2). De meest genoemde situatie waar besmetting  plaatsvond was, net als de voorgaande maanden, thuis, door besmettingen van familieleden en huisgenoten (ruim 50%). Gedurende de twee weken volgend op de Kerstdagen, is een stijging zichtbaar in het aantal besmettingen dat plaatsvond tijdens bezoek van vrienden of familie, namelijk 36% in week 1 versus 23% in week 52. Het aantal besmettingen op het werk is in de laatste weken sterk afgenomen. Dit kan een effect zijn van de feestdagen en de kerstvakantie, maar ook van het meer thuiswerken door de lockdown.

Figuur 2. Top 5 van situaties van mogelijke besmetting vermeld door personen gemeld met een positieve coronatestuitslag tussen 14 december 2020 t/m 10 januari 2021. Per persoon kunnen meerdere situaties gerapporteerd zijn.

Ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care) opnames 

In de week van 4 tot en met 10 januari werden 1.503 nieuwe mensen met COVID-19 opgenomen op een  verpleegafdeling in het ziekenhuis. Dit is een afname van 335 (-18%) opnames vergeleken met de week daarvoor. De toename van nieuwe patiënten die zo ziek werden dat zij moesten worden overgeplaatst naar de IC’s was in de week van 4 januari tot en met 11 januari, 297. Dit is een lager aantal opnames (-12%) dan de week ervoor toen er 337 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld (figuur 3).

Figuur 3. (A) Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse verpleegafdelingen van ziekenhuizen.(B) Aantal COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse* intensive care afdelingen. Bron: Stichting NICE.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal** op 25 december ligt nog onder de 1, maar is minimaal gestegen ten opzichte van een week eerder, van 0,91 (ondergrens 0,89 en bovengrens 0,92) naar 0,95 (ondergrens 0,93 en bovengrens 0,97) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 0,95 betekent dat 100 mensen samen weer 95 andere mensen besmetten met het virus.  

Het aantal besmettelijke personen*** in Nederland is in een week met bijna 32.000 gedaald, van 173.000 op 24 december naar bijna 141.000 (-18%) op 31 december SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 103.000 en bovengrens 181.000).

**Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden. 

***Schattingen van het aantal besmettelijken van langer dan 7 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als het aantal besmettelijken gebaseerd is op gegevens van minder dan 7 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van het aantal besmettelijken van 7 dagen geleden.

Stop de verspreiding, houd afstand en laat je testen!

Het virus laat geen kans onbenut om zich te verspreiden. De meest effectieve manier om niet besmet te raken en, als je besmet bent, om het virus niet door te geven, is 1,5 meter afstand houden. Laat je, ook met weinig klachten, testen. En beperk je contacten, want minder contacten betekent minder kans om het virus tegen het lijf te lopen of het virus te verspreiden. 

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2)    
Aantal nieuwe meldingen 49.398 56.440
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1503 1838
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 297 337
Overleden 743 621
     
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocaties per kalenderweek4 week 1 week 53
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 324.105 349.708
Aantal positieve testen 41.600 47.784
Percentage positieve testen 12,8% 13,7%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 5 januari 10:01 en 12  januari 10:00, zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 december 10:01 en 5 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.
4Zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.