Het RIVM heeft de eerder in opdracht van de gemeente Dordrecht afgeleide risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)) in grond en grondwater herzien. De hoogte van deze waarden is sterk afhankelijk van het gebruik van de grond.

De risicogrens voor het gebruik van de grond als moestuin is nu vastgesteld op 86 microgram per kilo droge grond. Deze aanpassing was nodig vanwege een correctie in de doorwerking van plantopname en nieuwe informatie over stofgedrag. Bij het vaststellen van deze risicogrens is het RIVM ervan uitgegaan dat mensen hun leven lang uitsluitend groenten uit dezelfde eigen tuin eten. Voor het gebruik van grond voor wonen met tuin (standaardscenario met een beperkte consumptie uit eigen tuin) is de risicogrenswaarde 900 microgram per kilo droge grond.

Gemeenten kunnen de risicogrenzen gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. De risicogrenzen van het RIVM gaan een basis vormen voor de regels voor het omgaan met PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) houdende grond in de regio in de regio Zuid-Holland Zuid.

Nieuwe inzichten

Het inzicht in het effect van PFOA op de gezondheid en het milieu is in ontwikkeling. Binnenkort publiceert de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) nieuwe inzichten die aanleiding kunnen geven om risicogrenzen bij te stellen.