De vaccinatiecijfers die vandaag zijn gepubliceerd in de rapportage van het RIVM en op het coronadashboard, vallen hoger uit dan in de voorgaande weken. Het aantal toegediende vaccins komt tot en met zondag 11 april uit op bijna 3,8 miljoen. Er is afgelopen week fors meer gevaccineerd. Sinds vandaag zijn voor het eerst sinds de prikstop met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar (vanaf 2 april) weer nieuwe vaccinatiegegevens opgenomen in de cijfers van de huisartsen. In de praktijk blijkt verder dat veel minder vaccins verloren gaan dan aanvankelijk gedacht. In plaats van 5% spillage, gebruikt het RIVM daarom vanaf nu 1% spillage in de rekenmodellen. Dit wordt ook met terugwerkende kracht aangepast. 

Er zijn nog enkele andere aanpassingen gedaan in de rekenmodellen. Het RIVM houdt nu voor de vaccins van AstraZeneca en Moderna aan dat geleverde vaccins binnen 2 weken worden toegediend. Voor BioNTech/Pfizer wordt, vanwege de beperkte houdbaarheid, 5 dagen aangehouden. Eerder was deze periode anders voor verschillende uitvoerders. Deze nieuwe manier van rekenen is toegepast vanaf week 13.

Vaccinatiegegevens AstraZeneca

Voor de huisartsen, die vaccineren met het AstraZeneca-vaccin, gold dat er sinds de prikpauze geen nieuwe schattingen waren toegevoegd aan de totalen. Ondanks initële vragen over de vaccinatiebereidheid bij 60-plussers door de pauze, worden na overleg met de LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging) de uitgeleverde aantallen vaccins vanaf vandaag weer meegenomen in de huidige berekening. Huisartsen (en instellingen) prikken de voorraad AstraZeneca nu weg aan alle mensen boven de zestig.

De nieuwe cijfers zijn vandaag ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid gepubliceerd.