Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

08-06-2021 | 16:10 uur

Vaccinatiecijfers 31 mei tot en met 6 juni 2021

Tot en met zondag 6 juni zijn in Nederland naar schatting ruim 10,7 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 7,3 miljoen eerste vaccinaties en 3,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Opkomst leeftijdsgroepen
Ruim 50% van de mensen boven 18 jaar heeft een eerste vaccinatie gekregen. De opkomst van leeftijdsgroepen boven de 65 jaar ligt tussen de 83 en 93% voor een eerste vaccinatie. De opkomst van de leeftijdsgroepen onder 60 jaar stijgt snel nu de campagne zich voortzet. De opkomst voor een eerste vaccinatie van de 55-59-jarigen is gestegen naar 71% en van 50-54-jarigen naar 50%. Voor de leeftijdsgroepen van 45-49 en 40-44 jaar staat de opkomst voor de eerste vaccinatie nu op 29% en 23%. De 35-39-jarigen staan op 14% voor de eerste vaccinatie.  

Opkomst per gemeente
In de opkomst bij mensen boven de 65 jaar per gemeente is goed te zien dat de regionale verschillen nog kleiner zijn geworden. Het aantal gemeenten met een opkomst van 65-plussers dat minimaal boven de 85% is, is verder toegenomen. 

Gegevens
De opkomst wordt berekend met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-gegevens en gegevens van andere vaccinatie-uitvoerders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. De gegevens van andere uitvoerders komen uit het landelijk registratiesysteem (CIMS). De registratie van die gegevens is nog niet compleet. De daadwerkelijke opkomst ligt daardoor nog wat hoger. 

In de vaccinatierapportages van GGDGHOR zijn sinds deze week de vaccinaties met Janssen zichtbaar. Daar was een technische aanpassing in de GGDGHOR rapportage voor nodig. Daarbij werd duidelijk dat mensen die maar één vaccinatie kregen, na een infectie met COVID-19, de afgelopen tijd slechts gedeeltelijk in de GGDGHOR en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vaccinatierapportages zijn meegeteld. Dat is nu hersteld, waardoor het aantal gerapporteerde vaccinaties in de rapportage van het RIVM met zo’n 160.000 vaccinaties meer is gestegen ten opzichte van vorige week.
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 6 juni 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 22 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Doelgroep Startdatum Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
GGD
 • 90-plussers
26-01-2021   68.156    63.434    131.590
GGD
 • 85-89-jarigen
29-01-2021   189.904   177.652    367.556
GGD
 • 80-84-jarigen
05-02-2021   377.326  354.659    731.985
GGD
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021   571.939 532.996  1.104.935
GGD
 • 70-74-jarigen
06-04-2021    858.675   735.629  1.594.304
GGD
 • 65-69-jarigen
19-04-2021   775.989   341.508 1.117.497
GGD
 • 60-64-jarigen
     65.740   48.069    113.809
GGD
 • 55-59-jarigen
27-04-2021   826.332    73.505   899.837
GGD
 • 50-54-jarigen
20-05-2021   592.507    59.243    651.750
GGD
 • ​​45-49-jarigen
26-05-2021    282.177    43.057    325.234
GGD
 • 40-44-jarigen
29-05-2021    197.608    32.760     230.368
GGD
 • 35-39-jarigen
01-06-2021    118.021    27.529     145.550
GGD
 • 30-34-jarigen
     101.190     25.826      127.016
GGD
 • 25-29-jarigen
      95.323     25.538      120.861
GGD
 • 20-24-jarigen
     102.496      31.115      133.611
GGD
 • <20 jaar
     50.631      13.243       63.874
GGD

Leeftijd onbekend

          976         263          1.239
Huisartsen (geschat) 2,3   15-02-2021 1.228.601   432.044 1.660.645
Overig (geschat)2,4   06-01-2021    869.315   383.740 1.253.055
Totaal5     7.372.906 3.401.840 10.774.716

COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; VAZVereniging Academische Ziekenhuizen= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.

 1. Door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst worden thuiswonende personen die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021) gevaccineerd. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16 februari 2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25 mei 2021 met 18-plussers.
  De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 5 juni mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/MOD. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 2. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie-en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor MOD, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 3. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt er van uitgegaan dat het 100% tweede doses betreft.
 4. Voor VAX wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 3). Voor MOD wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 5. 166.141 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 217.994 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS®. Hierbij gaat het om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat. 

grafiek vaccinatiegraad eerste vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19-vaccinatie naar leeftijdsgroep en week, 
week 1 t/m 22, 2021.

 • Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1=4-10 januari 2021, week 2=11-17 januari 2021, etc.
 • Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar leeftijdsgroep, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2020. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd.
 • De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd en zijn daarom niet in deze figuur opgenomen.
 • Gevaccineerden die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst iets overschat wordt. Aangezien het om een beperkt aantal personen gaat, is dit verwaarloosbaar.
 • Vaccinaties met het vaccin van Janssen die zijn toegediend door overige uitvoerders ontbreken nog in de brondata en zijn daarom niet meegenomen in deze figuur.

grafiek vaccinatiegraad tweede vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19-vaccinatie naar leeftijdsgroep en week, 
week 1 t/m 22, 2021.

 • Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1=4-10 januari 2021, week 2=11-17 januari 2021, etc.
 • Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar leeftijdsgroep, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2020. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd.
 • De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd en zijn daarom niet in deze figuur opgenomen.
 • Gevaccineerden die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst iets overschat wordt. Aangezien het om een beperkt aantal personen gaat, is dit verwaarloosbaar.
 • Vaccinaties met het vaccin van Janssen die zijn toegediend door overige uitvoerders ontbreken nog in de brondata en zijn daarom niet meegenomen in deze figuur.