Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid
De frequentie van de rapportage ‘Deelname COVID-19 vaccinatie in Nederland’ wordt afgeschaald. De rapportage zal eens in de vier weken worden uitgebracht, doorgaans op dinsdag. In verband met Pasen zal de eerstvolgende rapportage op woensdag 12 april worden gepubliceerd. 

21-03-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 19 maart 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,7%.

De frequentie van de rapportage ‘Deelname COVID-19 vaccinatie in Nederland’ wordt afgeschaald. De rapportage zal eens in de vier weken worden uitgebracht, doorgaans op dinsdag. In verband met Pasen zal de eerstvolgende rapportage op woensdag 12 april worden gepubliceerd.

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Ook is op veel  plekken nog vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 11, 2023.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2010 en eerder 26,9 % 33,6%
18 jaar en ouder 2004 en eerder 28,9 % 35,2 %
60 jaar en ouder 1962 en eerder 60,7 % 65,4 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 22 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Grafiek 2.2

Sla de grafiek Aantal personen bij wie een herhaalprik toegediend is over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatief aantal personen bij wie een herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde toegediend is, week 38 (2022) t/m week 11 (2023) per vaccinatieronde. 1–2

  1. Bron: CIMS/CoronIT
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 23 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Grafiek 3.1

Sla de grafiek Vaccinatiegraad herhaalprik COVID-19 naar geboortejaar en week over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. totale bevolking, naar geboortejaar en week, week 38, 2022 t/m week 11, 2023.1–2

  1. Bron: CIMS/CoronIT
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Vanaf 22 februari 2023 is de herhaalprik ook beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar met een verhoogd medisch risico die de basisserie hebben afgerond. De grootte van deze groep is niet bekend bij het RIVM. Daarom kan deze groep niet worden weergegeven in de lijngrafiek. Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik kunnen deze vaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na het doormaken van corona.

Publicatiemomenten COVID-19 updates

Wekelijkse update Publicatiemoment
Cijfers vaccinatiegraad Maandelijks op dinsdagmiddag
Cijfers vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname Maandelijks op dinsdagmiddag
Sterftecijfers Wekelijks op donderdagmiddag
Cijfers virusvarianten kiemsurveillance Wekelijks op vrijdagmiddag
Reproductiegetal

Twee keer per week op het Coronadashboard

Cijfers rioolwatersurveillance 3 x per week op het Coronadashboard
Het RIVM heeft van verschillende coronaonderwerpen de onderliggende datasets beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data van de meldingen van COVID-19, de resultaten uit de kiemsurveillance en de data uit de rioolwatersurveillance. Deze data zijn voor iedereen te downloaden.