Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

04-10-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 2 oktober zijn er ruim 709.600 herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 70-plussers ligt op dit moment op 22,1%.

De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste worden mensen vanaf 60 jaar en ouder, of die dit jaar 60 worden, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. 

Vandaag ontvangen mensen vanaf 12 tot en met 59 jaar, die behoren tot de griepprikgroep, een uitnodiging van hun huisarts.  Meer informatie over wie wanneer wordt uitgenodigd staat op de website van Rijksoverheid: coronavaccinatie/herhaalprik 

Tabel 1. Aantal herhaalprikken tegen corona binnen de najaarsronde, week 38 t/m week 39, 20221-3

Week Cumulatief aantal herhaalprikken tegen corona
38 261.535
39 709.622
  1. Bron: CoronIT ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)) en CIMS (Huisartsen en Overig)
  2. Personen die in aanmerking komen voor een herhaalprik in de najaarsronde zijn 60+’ers, mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik, zorgmedewerkers en iedereen vanaf 12 jaar die een herhaalprik tegen corona wil halen. Personen moeten hun basisserie hebben afgerond voordat ze in aanmerking komen voor een herhaalprik. 
  3. Personen die zijn gevaccineerd door andere uitvoerders dan de GGD en geen toestemming hebben gegeven voor een registratie in CIMS zijn niet meegenomen in deze cijfers. Daarom is dit een kleine onderschatting. 

Tabel 2. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde, week 38 t/m week 39, 2022. 1-3

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik
najaarsronde t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik
najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie
60 jaar en ouder
70 jaar en ouder
1962 en eerder
1952 en eerder
13,3 %
22,1 %
14,5 %
23,8 %
  1. Bron: CoronIT (GGD) en CIMS (Huisartsen en Overig) 
  2. Personen die in aanmerking komen voor een herhaalprik in de najaarsronde zijn 60+’ers, mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik, zorgmedewerkers en iedereen vanaf 12 jaar die een herhaalprik tegen corona wil halen. Personen moeten hun basisserie hebben afgerond voordat ze in aanmerking komen voor een herhaalprik.
  3. Personen die zijn gevaccineerd door andere uitvoerders dan de GGD en geen toestemming hebben gegeven voor een registratie in CIMS zijn niet meegenomen in de teller. Daarom betreffen de vaccinatiegraden een kleine onderschatting.
Er is een tijdelijke onderbreking in de datastroom tussen GGDGHOR en het RIVM. Dit heeft te maken met de voorbereiding op gegevensuitwisseling van de vaccinaties in het najaar. Het is daarom nu niet mogelijk om de wekelijkse update deelname COVID-19 vaccinatie in Nederland te maken. 

Publicatiemomenten COVID-19 updates

Wekelijkse update Publicatiemoment
Weekcijfers COVID-19 Wekelijks op dinsdagmiddag
Maandcijfers COVID-19 Caribisch deel Koninkrijk Maandelijks op vrijdagmorgen
Cijfers vaccinatiegraad Wekelijks op dinsdagmiddag
Cijfers vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname Maandelijks op dinsdagmiddag
Sterftecijfers Wekelijks op donderdagmiddag
Cijfers virusvarianten kiemsurveillance Wekelijks op vrijdagmiddag
Reproductiegetal

Wekelijks op dinsdagmiddag in het nieuwsbericht en twee keer per week op het Coronadashboard

Cijfers rioolwatersurveillance Dagelijks op het Coronadashboard
Het RIVM heeft van verschillende coronaonderwerpen de onderliggende datasets beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de data van de meldingen van COVID-19, de resultaten uit de kiemsurveillance en de data uit de rioolwatersurveillance. Deze data zijn voor iedereen te downloaden.