Gezin in restaurant

In de afgelopen week van 19 tot en met 26 oktober 2021 zijn er 50% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Van de mensen van 12 jaar en ouder is op dit moment 18,3% niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Van de mensen (12 jaar+), die in de afgelopen weken positief werden getest op het coronavirus was 52% (nog) niet (volledig) gevaccineerd tegen het coronavirus. Voorkom verspreiding door zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden, thuis te werken als het kan. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Ook als je gevaccineerd bent.

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week naar 584 opnames (34% meer dan een week eerder). Op de IC intensive care (intensive care) werden 110 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+31%).

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website. 

Afgelopen week* werden 38.733 positieve testuitslagen gemeld, een stijging van 50% vergeleken met de voorgaande week. Per 100.000 inwoners kregen 225 personen een positieve testuitslag. Ruim 224.000 mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), dat is 13% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 12,0% naar 15,3%*. De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim vier weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect. 
*inclusief testen ter bevestiging van een zelftest. Zie de tabel voor meer informatie

Stijging zichtbaar in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 meldingen toe (zie figuur 1). In alle veiligheidsregio’s is een toename van het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid (365), Limburg-Noord (349), IJsselland (341), Gelderland-Zuid (299) en Gelderland-Midden (296) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners. Net als in de rest van de bevolking, steeg ook in de verpleeghuiszorg het aantal bewoners met een positieve testuitslag gedurende de afgelopen drie weken.
 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (13 september t/m 24 oktober 2021)

Aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in de meldingen van positief geteste personen

In de afgelopen zes kalenderweken (13 september t/m 24 oktober) kregen 114.831 personen een positieve testuitslag. Daarvan waren 17.474 personen (15%) jonger dan 12 jaar. Bij de personen van 12 jaar en ouder was van 79.243 (84%) de vaccinatiestatus bekend. Hiervan was op moment van testen, 48% volledig gevaccineerd, 4% was deels gevaccineerd en 48% was (nog) niet gevaccineerd  Per 100.000 inwoners van 12 jaar en ouder die niet (of deels) gevaccineerd waren, kregen gemiddeld zo’n 28 personen per dag in afgelopen kalender week een positieve testuitslag. Van alle 100.000 inwoners van 12 jaar en ouder die wél gevaccineerd waren, kregen gemiddeld zo’n 8 personen per dag een positieve testuitslag.

Ziekenhuisopnames in de afgelopen week

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in de afgelopen week tot 584 personen, een toename van 34% vergeleken met de week ervoor. Er werden 110 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC intensive care (intensive care), dat zijn 26 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+31%). 

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Zuid-Holland-Zuid, IJsselland, Limburg-Zuid, Flevoland en Gelderland-Midden. De meeste mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen zijn niet gevaccineerd tegen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Op de intensivecare-afdelingen is 4 op de 5 COVID-19 patiënten niet gevaccineerd.

Ziekenhuisopnames augustus-oktober 2020 ten opzichte van augustus-oktober 2021 

Vaccinatie beschermt voor 95% tegen ziekenhuisopname en voor 97% tegen een opname op de intensive care. Het aantal personen dat met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis was de afgelopen drie weken een derde van het aantal opnames in dezelfde weken in 2020. Het aantal mensen dat in de afgelopen drie weken met COVID-19 werd opgenomen op de intensive care was ongeveer de helft vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In deze periode in 2020 waren er nog geen nieuwe, besmettelijkere varianten, was niemand gevaccineerd, en waren er nog  meerdere maatregelen van kracht zoals 1,5 meter afstand en beperkingen van groepsgrootte.

Figuur 2: Aantal ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames per kalenderweek 32 t/m 42, in 2020 en in 2021 (bron: stichting NICE)

Ondanks dat er op dit moment minder mensen met COVID-19 in het ziekenhuis liggen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijft de druk op de zorg door coronaopnames hoog. Door reguliere zorg, in te halen zorg, en personeelsuitval, ligt de maximale IC-capaciteit voor coronaopnames lager dan vorig jaar. 

Reproductiegetal 

Het meest recente reproductiegetal van 11 oktober, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten is nagenoeg gelijk gebleven en ging van 1,20 naar 1,19 (ondergrens 1,16 – bovengrens 1,23). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 119 nieuwe personen besmetten. Het virus verspreidt zich steeds meer.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 19 oktober 2021 10:01 en 26 oktober 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn naar kalenderweken.