Verpleger rijdt ziekenhuisbed door gang van ziekenhuis

4 op 5 COVID-19-patiënten op de intensive care is niet gevaccineerd tegen het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. De kans om als volledig gevaccineerde door COVID-19 op de IC intensive care (intensive care) terecht te komen is 33 keer kleiner dan als niet-gevaccineerde persoon.

Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2, en zeer goed tegen ernstige COVID-19. Op dit moment is ruim 80 procent van iedereen van 12 jaar en ouder gevaccineerd en dit aantal stijgt nog steeds. Eerder meldden we al dat de vaccins bij volledig gevaccineerden voor 95% beschermden tegen ziekenhuisopnames, en voor 97% tegen opname op de IC intensive care (intensive care). De effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopname en IC-opname was ook in de afgelopen maanden onveranderd hoog.

Figuur 1 Gemiddeld aantal mensen per dag dat tussen 1 september en 3 oktober in het ziekenhuis is opgenomen met COVID-19, per 100.000 mensen met dezelfde vaccinatiestatus in de bevolking, per leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: Van iedere 100.000 75+’ers die niet gevaccineerd zijn, zijn er 3,8 opgenomen geweest in het ziekenhuis. Van iedere 100.000 75+’ers die wel gevaccineerd zijn, zijn er 0,35 personen opgenomen in het ziekenhuis.

 

Gevaccineerd en in het ziekenhuis

Ondanks volledige vaccinatie zullen mensen positief testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 en sommigen ook in het ziekenhuis opgenomen worden. Ouderen (en kwetsbaren) hebben meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Tussen 1 september en 3 oktober waren 4 op de 5 COVID-19-patiënten op de intensive care ongevaccineerd. Van alle in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten waren 3 op de 4 COVID-19 opgenomen patiënten ongevaccineerd (zie figuur 2). In Nederland is op dit moment minder dan 20% van de bevolking (vanaf 12 jaar) niet volledig gevaccineerd.

Doordat steeds meer mensen zich laten vaccineren, neemt ook het aandeel gevaccineerde personen in het ziekenhuis toe. Nog steeds liggen er echter meer ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis dan gevaccineerde mensen. Dit terwijl de groep van gevaccineerde mensen in Nederland veel groter is dan de groep ongevaccineerde mensen.

Figuur 2 en 3. Verdeling van vaccinatiestatus van opgenomen COVID-19 patiënten in het ziekenhuis (figuur 2)  en op de IC intensive care (intensive care) (figuur 3), voor patiënten waarvan de vaccinatiestatus bekend was. Van in totaal 1482 COVID-19 patiënten die tussen 1 september en 3 oktober in het ziekenhuis werd opgenomen, was van 1369 (92%) de vaccinatiestatus bekend. In die periode werden 311 COVID-19 patiënten op de IC opgenomen, waarvan bij 282 (91%) de vaccinatiestatus bekend was.

Data die gebruikt zijn voor deze pagina betreffen NICE-gegevens, welke verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit het centrale COVID-19 vaccinatieregister (CIMS).
Verdere uitleg over hoe die data tot stand komt, is te vinden in deze rapportage over effectiviteit van vaccinatie.

Erratum 25 oktober 2021: het bijschrift in bij figuur 1 is aangepast om duidelijk te maken dat het om gemiddelde aantallen per dag gaat en niet de volledige periode wordt bedoeld.

Meer weten? Bekijk de video: Aandeel gevaccineerden in ziekenhuis

Aandeel gevaccineerden in ziekenhuis