Vrouw zit op de grond achter de laptop

In de week van 24 tot en met 30 maart kregen 51.866 mensen een positieve testuitslag, dit is een toename van 13% vergeleken met de week daarvoor. Het reproductiegetal was 1,07 op 15 maart en is iets gedaald in vergelijking met het getal van de week ervoor maar is nog steeds volledig boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in Nederland nog steeds toeneemt. In de afgelopen week werden 1.578 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, 65 opnames meer dan de week ervoor. Op de IC intensive care (intensive care) afdelingen werden 317 mensen opgenomen, dit is ongeveer gelijk aan de week ervoor*. Het percentage positieve testen steeg in de afgelopen week naar 8,5% ten opzichte van 8,1%** een week eerder.

Ruim 552.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), waarvan van ruim 550.000 de testuitslag bekend is. Dat is een stijging van bijna 33.000 afgenomen testen (+6%) in vergelijking met de week ervoor. 

Positieve coronatesten

In de afgelopen zeven dagen kregen 298 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de week van 17 tot en met 23 maart waren dat er nog 264 per 100.000 inwoners. De situatie verslechtert in bijna alle regio’s. In zes veiligheidsregio’s werden meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners met een positieve corona testuitslag gemeld, namelijk in Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Brabant-Zuidoost.

Figuur 1: Aantal meldingen per leeftijdscategorie per week. 

In alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien in het aantal meldingen per 100.000 inwoners (zie figuur 1). In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is het aantal meldingen (naar hoofd van de bevolking) nog steeds het hoogst, met 422 meldingen per 100.000 inwoners. De grootste relatieve stijging is te zien in de leeftijdsgroep 70 tot en met 79 jaar (+19%) en 18 tot en met 24 jaar (+17%). In de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder was de minste toename te zien in de afgelopen week (+5%). Het uitblijven van een sterkte toename in deze leeftijdscategorie is gedeeltelijk te verklaren door het vaccinatieprogramma.

Toename in thuiswonende 70+ers, verdere afname bij verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners

Onder inwoners vanaf 70 jaar, is het aantal meldingen met 163 per 100.000 inwoners voor de  derde week op rij gestegen. Deze toename is te verklaren door meer positieve coronatesten bij het aantal 70 plussers dat zelfstandig thuis woont. Onder verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners neemt het aantal positieve testuitslagen juist verder af (zie figuur 2). 

Figuur 2: Aantal meldingen onder verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners en zelfstandig thuiswonende personen van 70 jaar en ouder, van 1 februari tot en met 28 maart 2021, naar GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingsdatum

Reproductiegetal 1,07

Het reproductiegetal ligt nog steeds geheel boven de 1. Als het reproductiegetal in het geheel boven de 1 ligt, neemt het aantal mensen dat besmet raakt toe. Het reproductiegetal was op 15 maart 1,07 (ondergrens 1,05 - bovengrens 1,10). Dat is iets lager dan voorgaande week, toen het reproductiegetal op 1,11 lag (ondergrens 1,08 -bovengrens 1,14). Een reproductiegetal van 1,07 betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 107 andere mensen besmetten. In combinatie met het aantal besmettelijke personen van 130.000 op 22 maart, betekent dit dat het aantal meldingen de komende periode nog flink kan toenemen.

Kijktip

Berekeningen van het RIVM uitgelegd
Hoe wordt het reproductiegetal berekend? Hoe kun je inschatten hoeveel mensen met COVID-19 er in de komende maand in het ziekenhuis of op de IC intensive care (intensive care) moeten worden opgenomen? Welke berekeningen maakt het RIVM nog meer? En wat doet het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) met deze informatie bij de adviezen die zij geeft? Tijdens een live sessie vanmiddag om 16.00, leggen Jacco Wallinga, Susan van den Hof en Jaap van Dissel het uit. 

Volg de live sessie op 30 maart 2021 live via ons YouTube- en Facebookkanaal

Lenteweer, vergeet de maatregelen niet

Het beloven een paar mooie lente dagen te worden. Als iedereen zich aan de coronagedragsregels houdt, worden er minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Dus, houd ook als het zonnetje schijnt buiten 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was je handen. Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen. 

*Bron: stichting NICE
** Exclusief resultaten van het grootschalig testen in Bunschoten en Dronten. Met het grootschalig testen in deze locaties is het percentage positief in Nederland 8%, zonder grootschalig testen is het percentage positief 8,1%. Het percentage positief inclusief het grootschalig testen is in Utrecht 6,7% (exclusief: 6,7%) en in Flevoland 6,5% (exclusief: 8,2%).