Vorig jaar kreeg Nederland 58.880 asielverzoeken te verwerken. Hoewel er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) geen systematisch verband bestaat tussen migratie en import van infectieziekten, kampen asielzoekers vaker met gezondheidsproblemen dan de gemiddelde Nederlander. De nieuwste editie van het Infectieziekten Bulletin focust zich op het thema Asielzoekers & Infectieziekten.

De gezondheidsproblemen van asielzoekers kunnen komen door de omstandigheden tijdens de vlucht of de asielprocedure, maar ook door de situatie in het land van herkomst. Infectieziektes bij asielzoekers zijn meestal te associëren met armoede of een niet goed functionerende gezondheidszorg. Zo komt het merendeel van de huidige stroom asielzoekers uit Syrië, waar men een soortgelijk vaccinatieprogramma kent als in Nederland met zelfs een hogere dekkingsgraad. Sinds het uitbreken van de oorlog is die dekkingsgraad logischerwijze lager geworden en neemt het aantal infectieziekten toe.

De komst van grote groepen asielzoekers gaat overigens niet gepaard met een toename van zeldzame ziekten zoals ebola of MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus). En ook het aantal gevallen van andere meldingsplichtige infectieziekten (zoals malaria of tuberculose) is onder asielzoekers laag.

Een speciale editie van Infectieziekten Bulletin met het thema Asielzoekers & Infectieziekten kon desondanks met gemak gevuld worden. Grootschalige luizenproblemen, MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-screenings of cultuurverschillen die leidden tot een verkeerde voorlichting zijn slechts enkele onderwerpen uit deze speciale uitgave. Klik hier om de laatste versie van het bulletin te downloaden.