Asielzoekers worden in Nederland opgevangen in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COACentraal Orgaan opvang asielzoekers). Deze pagina geeft informatie over de risico’s van infectieziekten bij het opvangen van asielzoekers voor het algemeen publiek en voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers.

Informatie voor professionals is te vinden in het draaiboek “infectieziekten in opvangcentra  voor asielzoekers”.

Een deel van de asielzoekers komt uit gebieden waar de gezondheidszorg niet goed functioneert. Ook is de gezondheidstoestand van asielzoekers door de vaak lange, vermoeiende reis niet optimaal. Daarom is het belangrijk de gezondheid van de asielzoekers goed in de gaten te houden. Toch is de kans op import van infectieziekten door asielzoekers klein. Omdat de infectieziektebestrijding in Nederland goed is georganiseerd is het risico op verdere verspreiding van dergelijke ziekten onder de Nederlandse bevolking gering.

Werken in de asielzoekersopvang

Er zijn veel mensen betrokken bij de opvang van asielzoekers. Naast mensen die verantwoordelijk zijn voor directe opvang en administratieve processen, werken er ook zorgverleners (bijvoorbeeld van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en GezondheidsZorg Asielzoekers). Ook werken er mensen als vrijwilliger in de opvang. De informatie op deze pagina is bedoeld voor iedereen die op opvanglocaties met asielzoekers in aanraking komt. In de vragen en antwoorden staat informatie over de risico’s op infectieziekten en hoe hier mee om te gaan.

Informatie over andere organisaties

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de opvang van asielzoekers. Hieronder staat een (niet volledig) overzicht. Dit overzicht zal worden aangevuld als daar aanleiding voor is.

Opvang 

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  COACentraal Orgaan opvang asielzoekers staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding (en uitstroom) van asielzoekers in Nederland.
   
 • Vluchtelingenwerk Nederland
  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Gezondheidszorg in de opvang

Asielzoekers maken aanspraak op vergoeding van zorg zoals is vastgelegd in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMARegeling Medische zorg Asielzoekers). RMA Healthcare koopt deze zorg in. Zij verzorgen ook de administratieve en financiële afhandeling rondom de RMA en geven advies over het zorgpakket.

Publieke gezondheidszorg

 • GGD GHOR Nederland
  GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) in Nederland. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers in de COA-opvanglocaties. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg, tbcTuberculose-screening, tbc-preventie en tbc-bestrijding. Tevens zijn de GGD’en verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding, infectieziektepreventie en gezondheidsbevordering. Op www.ggdghor.nl vindt u een overzicht van alle 25 GGD'en in Nederland, met hun contactgegevens. 
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert de landelijke regie over de infectieziektebestrijding en onderhoud de internationale contacten hierover. Dat betekent dat bij grote (landelijke) uitbraken de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb. Deze activiteiten sluiten aan op de lokale en regionale infectieziektebestrijding die wordt uitgevoerd door de GGD.
 • De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)
  DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's van het RIVM coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma). DVP registreert toegediende vaccinaties in het kader van het RVP,  levert het vaccin en betaalt de toediening, ook wat asielzoekerskinderen betreft. Daarnaast wordt informatie en advies gegeven over vaccinaties op individueel niveau. 
 • Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen. Deze richtlijnen zijn voor een deel ook van toepassing op asielzoekerscentra.
 • Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen
  Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van (preventieve) gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen. Pharos werkt hierin samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en migranten organisaties en verzekeraars. Huisarts-migrant.nl is een onderdeel van Pharos en informeert huisartsen en verpleegkundigen over veel voorkomende ziekten bij migranten en aspecten van de zorg (zoals omgaan met taal- en cultuurverschillen) (www.huisarts-migrant.nl ).
 • KNCV Tuberculosefonds
  KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds is de belangrijkste organisatie die zich al ruim honderd jaar inzet voor het terugdringen van tuberculose in Nederland en in de wereld. KNCV Tuberculosefonds is een toonaangevend internationaal kennis- en expertisecentrum voor tbc-bestrijding. In Nederland ondersteunt KNCV Tuberculosefonds de tbc-bestrijding door te zorgen voor: de evaluatie van screeningsprogramma's (surveillance), de ondersteuning van het professionele overleg (CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding), coördinatie en advisering.