Terras buiten anderhalve meter afstand

Bij de langetermijnaanpak van de coronapandemie legt het kabinet een belangrijke rol bij het maatschappelijk middenveld en bij burgers. Als aan hen gevraagd wordt wat zij daarbij belangrijk vinden, is dat het voorkomen dat operaties uitgesteld moeten worden. Gevolgd door sociaal-maatschappelijke, mentale en economische gezondheid. Voor het aanhouden van basis hygiënemaatregelen en het testen bij klachten is breed draagvlak. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in samenwerking met Populytics.

Uitgestelde zorg voorkomen

Onderzoekdeelnemers vinden het van groot belang dat operaties niet worden uitgesteld én dat de maatschappij open en toegankelijk is voor iedereen (ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid). Mocht er weer een opleving van COVID-19 komen, dan vindt men het voorkomen dat de IC intensive care (intensive care)’s overbelast raken het belangrijkst, gevolgd door het tegengaan van leerachterstanden, het openhouden van sectoren zoals horeca en cultuur, en voorkomen van mentale gezondheidsproblemen. 

Bereidheid tot preventieve maatregelen

Om een heropleving van COVID-19 te voorkomen, zijn veel mensen bereid in een rustige coronasituatie enkele basisadviezen aan te houden, zoals handen wassen, testen bij klachten en ventilatie. Dit blijkt ook uit de resultaten van aanvullend vragenlijstonderzoek: het percentage mensen dat zich test bij klachten is momenteel nog steeds hoog. Indien het virus weer oplaait in het najaar en dit tot hogere druk op de zorg zou leiden, zijn veel mensen voorstander van een boostercampagne, het stimuleren en gratis beschikbaar maken van zelftesten, en zoveel mogelijk thuiswerken. Daarbij geven zij aan graag te weten welke beleidsafwegingen worden gemaakt. Als dat begrijpelijk en voorspelbaar is, vergroot dat in sterke mate het draagvlak voor maatregelen.

Over het onderzoek

De RIVM Corona Gedragsunit heeft samen met Populytics en TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft twee preferentiestudies gehouden, waarbij een representatieve groep van 5.000 Nederlanders is bevraagd. Aanvullend is in focusgroepen gesproken met mensen uit het maatschappelijk middenveld (onder andere welzijn, gezondheidszorg, onderwijs/kinderopvang en evenementenbranche). De uitkomsten van dit onderzoek staan beschreven in De langetermijnaanpak van het coronabeleid: voorkeur van burgers en het maatschappelijk middenveld.

De bevindingen uit dit onderzoek zijn in lijn met recent trendonderzoek en grootschalig vragenlijstonderzoek van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de GGD’en.