Jaap van Dissel overhandigt de cheque aan Hanifa van het Cartesius Lyceum uit Amsterdam.

Haniefa Landbrug van het Cartesius Lyceum uit Amsterdam heeft de eerste prijs gewonnen in een filmwedstrijd over antibioticaresistentie. De wedstrijd is uitgeschreven door het RIVM in het kader van de Europese Antibioticadag. Het RIVM wil scholieren zo bewust maken van de problemen rond antibioticaresistentie.

De wedstrijd richtte zich op leerlingen van de middelbare school. Zij kregen de opdracht een filmpje te maken over bestrijding van antibioticaresistentie. De centrale vraag was: ‘hoe zou jij voorkomen dat bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica zich verder verspreiden?’ Hierbij werden de leerlingen uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen.

Filmpjes

In totaal zijn er 28 filmpjes ingezonden. Na een voorselectie werden de vijf als best beoordeelde filmpjes gepresenteerd op het Symposium Antibioticaresistentie in Den Haag. Deelnemers aan het symposium  (bestuurders en professionals die zich bezighouden met antibioticaresistentie) konden hun stem uitbrengen. De meeste stemmen gingen naar het filmpje Handenwas deurslot van Haniefa van het Cartesius Lyceum uit Amsterdam. Bekijk hier het winnende filmpje (youtube video).

Bekijk alle vijf filmpjes op Filmpjeswedstrijd antibioticaresistentie

Europese Antibioticadag

De wedstrijd is georganiseerd in het kader van de Europese Antibioticadag (18 november). Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen  de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs helemaal niet meer, behandeld kunnen worden.

Voorkómen van verspreiding

Belangrijk onderdeel voor de bestrijding van antibioticaresistentie is het voorkómen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden. Als bacteriën zich niet verspreiden, zullen ze minder vaak infecties veroorzaken. En hoe minder infecties, hoe minder noodzaak tot antibiotische behandeling. Vooral in zorginstellingen en ziekenhuizen kan verspreiding tot problemen leiden, omdat de bewoners daar extra kwetsbaar zijn om na blootstelling een infectie te krijgen. Verspreiding kan worden voorkómen door een goede hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en desinfectie. En door inzicht te krijgen in welke mensen drager zijn van resistente bacteriën.

Meer informatie

Meer informatie over de filmpjeswedstrijd is hier te vinden. Meer informatie over het Symposium Antibioticaresistentie kunt u vinden op deze pagina