Vandaag, vrijdag 23 mei, wordt bij het RIVM het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ gehouden. Vertegenwoordigers van de kachelbranche, (vertegenwoordigers van) burgers die klachten ervaren, milieuorganisaties en vertegenwoordigers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en verkennen mogelijkheden om problemen als gevolg van houtstook aan te pakken.

Centraal staat de vraag wat er moet gebeuren om nieuwe probleemsituaties te voorkomen en bestaande problemen op te lossen. Deelnemers spreken over de gezondheidseffecten van houtstook, mogelijkheden om hinder te voorkomen, de soorten kachels, het stookproces en de duurzaamheid van houtstook.

Platform

Het is zinvol met elkaar in contact te komen en blijven, en te zoeken naar oplossingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM verkennen daarom de mogelijkheden om de ondersteuning van een platform door het RIVM te laten verzorgen.

Initiatiefnemers van het congres zijn VVM netwerk van milieuprofessionals, RIVM, Longfonds (voorheen Astma Fonds), Stichting Haard en Rookkanaal en de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL Partners voor Gezond Leefmilieu (Partners voor Gezond Leefmilieu)).