Het aantal mensen met tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) in Nederland is in 2019 gedaald. In 2019 waren er 759 tbc-patiënten in Nederland. Dit is 5 procent minder dan in 2018 (797). Van deze patiënten hadden 445 tbc in de longen en 314 tbc buiten de longen. Dit blijkt uit de nieuwe kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Driekwart van de tbc-patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt. In 2019 waren de meeste tbc-patiënten geboren in Eritrea (88), gevolgd door Marokko (58) en India (41). 

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is meldingsplichtig. Dit betekent dat artsen de ziekte moeten melden aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD meldt dit vervolgens aan het RIVM. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de ziekte in de longen zit. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) kwam in 2019 bij een kwart van de patiënten voor.

Opsporing tuberculose

Vroege opsporing van de ziekte voorkomt dat meer mensen tuberculose krijgen. In 2019 werd de ziekte bij 12 procent van de patiënten gevonden door het actief onderzoeken van risicogroepen, zoals immigranten en asielzoekers. Bij 6 procent van de patiënten werd de ziekte gevonden bij contacten van besmettelijke tbc-patiënten. Het grootste deel van de patiënten (82 procent) werd gevonden nadat ze zelf met klachten naar een dokter gingen.

Behandeling tuberculose

Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica. De behandeling van tbc duurt lang en bestaat uit een combinatie van verschillende soorten antibiotica. Patiënten moeten minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen. Bij ernstige vormen van resistentie tegen de antibiotica kan de duur van de behandeling oplopen tot 20 maanden. In 2019 hadden 9 patiënten deze ernstige vorm van resistente tuberculose.

Wereld Stop Tuberculose Dag

Op dinsdag 24 maart 2020 is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Deze dag is bedoeld om bewustwording te creëren over de wereldwijde verspreiding en bestrijding van tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Wereldwijd krijgen jaarlijks 10 miljoen mensen de ziekte. Elk jaar overlijden 1,5 miljoen mensen aan tuberculose.