Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tuberculosebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en het KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation)-Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Gedurende het jaar komen er verschillende rapportages (kerncijfers, kwartaalrapportages) uit. Daarmee ontstaat een overzicht van de tot dan toe gemelde patiënten met tuberculose.

Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en meest gebruikte afkortingen.

Kwartaalrapportages CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)

Elk kwartaal maken de medewerkers van de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) (RIVM) een rapportage. Deze wordt gedeeld met het tuberculose-veld via de vergaderingen van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT). De meest actuele rapportage geeft het aantal gemelde patiënten tot en met juni 2022.

Cummulatieve aantallen tuberculose meldingen 2022 tot en met kwartaal 2

Kerncijfers

De peildatum van de toevoegingen aan het Nederlands Tuberculose Register ( NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register))  is elk jaar in maart.

TiN Tuberculose in Nederland (Tuberculose in Nederland)-rapport: Tuberculose in Nederland

In het rapport ‘Tuberculose in Nederland’ (TiN) rapporteert het RIVM elk jaar de epidemiologische gegevens van tuberculose. In deze rapportage worden de diagnostische gegevens van het voorgaande kalenderjaar verwerkt. Daarin komt ook een update van de behandelingsresultaten van de twee voorafgaande jaren.