Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tuberculosebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en het KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation-Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Gedurende het jaar komen er verschillende rapportages (kerncijfers, kwartaalrapportages) uit. Daarmee ontstaat een overzicht van de tot dan toe gemelde patiënten met tuberculose.

Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en meest gebruikte afkortingen.

Kwartaalrapportages CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding

Elk kwartaal maken de medewerkers van de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het CIbCentre for Infectious Disease Control (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een rapportage. Deze wordt gedeeld met het tuberculose-veld via de vergaderingen van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT). Deze rapportage verschijnt ook driemaal per jaar in het blad ‘Tegen de Tuberculose' . De meest actuele rapportage geeft het aantal gemelde patiënten tot en met maart 2021.

NTR_Kwartaalrapportage_2021_Q1_Trend

Kerncijfers

De peildatum van de toevoegingen aan het Nederlands Tuberculose Register (NTRNetherlands Tuberculosis Register)  is elk jaar in maart.

TiNTuberculose in Nederland-rapport: Tuberculose in Nederland

In het rapport ‘Tuberculose in Nederland’ (TiN) rapporteert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu elk jaar de epidemiologische gegevens van tuberculose. In deze rapportage worden de diagnostische gegevens van het voorgaande kalenderjaar verwerkt. Daarin komt ook een update van de behandelingsresultaten van de twee voorafgaande jaren.